Nawigacja

Konferencje naukowe

Konferencja naukowa „Gdynia i Wybrzeże we wrześniu 1939 roku i w początkach okupacji” – Gdynia, 12 października 2019

Gdynia i polskie Wybrzeże od pierwszego dnia II wojny światowej doznały skutków militarnego konfliktu a niedługo potem brutalnej okupacji i wysiedleń ludności cywilnej. Muzeum Miasta Gdyni i Muzeum Marynarki Wojennej zapraszają na konferencję „Gdynia i Wybrzeże we wrześniu 1939 roku i w początkach okupacji”, podczas której przedstawiciele pomorskich muzeów, placówek kulturalnych i uczelni wyższych zaprezentują obecny stan badań na temat początków II wojny światowej w Gdyni i na Wybrzeżu.

Konferencja odbędzie się 12 października 2019, dokładnie w 80. rocznicę pierwszych wysiedleń Polaków z Orłowa. Wśród prelegentów będzie dr hab. Monika Tomkiewicz (pracownik naukowy Oddziału IPN w Gdańsku), która wygłosi referat „Czy można rozpatrywać wysiedlenia z Gdyni w kontekście zbrodni pomorskiej 1939 roku”.

 

PROGRAM
12 października 2019, pocz. godz. 10.00
Muzeum Miasta Gdyni (ul. Zawiszy Czarnego 1), Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni (ul. Zawiszy Czarnego 1B)
(wstęp wolny)

Sesja I – Muzea
10.10 – 10.30 – Wojciech Łukaszun (Muzeum II Wojny Światowej) – „Świadkowie 1939 r.”, Eksponaty z Kampanii Polskiej na Pomorzu ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej
10.30 – 10.50 – dr Marek Wawrzynkowski (Muzeum Miasta Gdyni) – Przygotowania, przebieg i konsekwencje września 1939 r. w zasobach Muzeum Miasta Gdyni
10.50 – 11.10 – Krzysztof Krężel (Muzeum Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku) – Wrzesień 1939 r. w zasobach Muzeum Morskiego Dywizjonu Lotniczego
11.10 – 11.25 – dyskusja
11.25 – 11.40 przerwa kawowa

Sesja II – Badania
11.40 – 12.00 – dr Jan Szkudliński – Walki lądowe o Wybrzeże w 1939 r. w świetle niemieckich materiałów archiwalnych
12.00 – 12.20 – dr Jan Daniluk (UG) – Gdynia / Gotenhafen w świetle prasy niemieckiej (1939-1940)
12.20 – 12.45 – dr hab. Tomasz Chinciński, dr Jarosław Tuliszka, dr Wojciech Wosk (MNG/WSAiB; WSAiB; WSAiB) – Losy funkcjonariuszy Policji Państwowej w Gdyni w okresie II wojny światowej. Źródła i postulaty badawcze
12.45 – 13.05 – dr. hab. Monika Tomkiewicz (IPN Gdańsk) – Czy można rozpatrywać wysiedlenia z Gdyni w kontekście zbrodni pomorskiej 1939 r.?
13.05 – 13.20 – dyskusja
13.20 – 15.00 – przerwa (13.30 – 14.30 możliwość zwiedzenia z przewodnikiem wystawy stałej Muzeum Marynarki Wojennej lub ekspozycji „Gdynia Dzieło Otwarte” Muzeum Miasta Gdyni)

Sesja III – Edukacja historyczna
15.00 – 15.20 – Teresa Patsidis (Muzeum Piaśnickie) – Koncepcja edukacji historycznej realizowana przez Muzeum Piaśnickie w Wejherowie i stosowane narzędzia edukacyjne
15.20 – 15.40 – Krzysztof Wygnał (Muzeum Marynarki Wojennej) – Obrona Wybrzeża 1939 r. w edukacji muzealnej Muzeum Marynarki Wojennej
15.40 – 16.00 – Kamil Rutecki (Muzeum II Wojny Światowej) – Edukacja dla najmłodszych „Westerplatte – znajdź klucz do historii”
16.00 – 16.20 – Paweł Bloch (Alternatywny Cypel) – Żywa historia w alternatywnych działaniach popularyzujących Obronę Wybrzeża w Helu
16.20 – 16.40 – dyskusja i zakończenie konferencji

Wszystkich zainteresowanych tematyką zapraszamy do wysłuchania referatów i udziału w dyskusji przewidzianej po każdym z bloków tematycznych.

do góry