Nawigacja

Konferencje naukowe

Konferencja naukowa „Transformacja ustrojowa: geneza, mechanizmy i skutki” – Gdynia, 4–5 czerwca 2019

Zapraszamy na konferencję naukową „Transformacja ustrojowa: geneza, mechanizmy i skutki”, organizowaną przez Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Gdańsku. Obrady odbywają się w Hotelu Mercure w Gdyni, przy ul. Armii Krajowej 22. W otwarciu wydarzenia uczestniczył dr Mateusz Szpytma, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej.

 

Zapraszamy do oglądania transmisji na kanale IPNtv.

 

PROGRAM KONFERENCJI

4 czerwca 2019

11.30 – 13.15 Panel ogólny

 • dr hab. Andrzej Zybertowicz, prof. UMK (UMK)
  Odmowa wiedzy – przypadek Okrągłego Stołu
 • dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS (UMCS)
  Transformacja w perspektywie socjologicznej. Zmieniające się ujęcia i interpretacje
 • prof. Krzysztof Brzechczyn (UAM, IPN Poznań)
  Transformacja ustrojowa w myśli politycznej „niekonstruktywnej” opozycji politycznej

13.30 – 15.00 Panel „Służby polskie”

 • dr Daniel Wicenty (UG, IPN Gdańsk)
  Między adaptacją a władzą strukturalną. Funkcjonariusze SB a transformacja ustrojowa
 • dr Witold Bagieński (IPN Warszawa)
  Odwrócenie sojuszy. Wywiad MSW w dobie przemian geopolitycznych lat 1989–1990
 • dr Tomasz Kozłowski (IPN Warszawa)
  Transformacja organów bezpieczeństwa państwa 1989–1990. Od Służby Bezpieczeństwa do Urzędu Ochrony Państwa

15.15 – 17.00 Panel „Służby w bloku”

 • prof. Helmut Müller-Enbergs (University of Southern Denmark)
  Last months of the Stasi and the MfS and decisive aspects of political change in the late GDR
 • dr Hanna Labrenz-Weiss (BStU, Niemcy)
  Upadek NRD a komunistyczne elity: przypadek HUB i środowiska prawniczego
 • dr Martin Garek (Ústav Pamäti Národa, Słowacja)
  Aktywność czechosłowackiej StB jesienią 1989 roku
 • dr András Mink (Open Society Archives, Węgry)
   Reform, Regroup, Survive: the Hungarian State Security Forces during the Years of Regime Change

17.15 – 18.45 Panel „Elity”

 • prof. Tomasz Zarycki (UW)
  „Kapitał inteligencki” i elity symboliczne u początków transformacji i w latach 90.
 • dr Dariusz Grala (Instytut Kliometrii i Badań nad Transformacją w Poznaniu)
  Spółki z kapitałem zagranicznym w gospodarce PRL w latach 80.
 • Jan Hlebowicz (IPN Gdańsk)
  Elity młodzieżowej opozycji antysystemowej: modele karier na wybranych przykładach
5 czerwca 2019

10.00 – 12.15 Panel „Uwarunkowania i przebieg transformacji”

 • dr hab. Paweł Kowal (ISP PAN, UW)
  Taktyka i strategia obozu władzy w końcu lat 80.
 • dr Rafał Łatka (IPN Warszawa)
  Episkopat jako inicjator, moderator i pośrednik w dialogu władze PRL-opozycja 1987–1989
 • prof. Antoni Dudek (UKSW)
  Spory wewnątrz pierwszych rządów III RP na temat głównych kierunków polityki gospodarczej
 • prof. Maciej Bałtowski (UMCS)
  Dziedzictwo gospodarki socjalistycznej i jego wpływ na przebieg transformacji

12.30 – 14.00 Panel „Przemoc”

 • prof. Emil Pływaczewski (UwB, WSP Szczytno)
  Przestępczość zorganizowana w latach 80. i na początku lat 90. z perspektywy nauk kryminologicznych
 • dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK (UMK)
  Przemoc – żelazne prawo anomii w okresie transformacji?
 • dr Tomasz Lachowski (UŁ)
  Sprawiedliwość okresu przejściowego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 r. Aspekt prawnomiędzynarodowy

14.15 – 15.45 Panel „Postawy i kariery ludzi władzy i Solidarności”

 • dr hab. Mariusz Jędrzejko, prof. UTH Radom (Centrum Profilaktyki Społecznej, UTH Radom)
  Kariery byłych funkcjonariuszy służb specjalnych PRL i III RP
 • Grzegorz Wołk (IPN Warszawa)
  Przewodniczący regionów „Solidarności” w 1989 r. Spojrzenie prozopograficzne
 • dr Bogusław Tracz (IPN Katowice)
  Przetrwanie czy metamorfoza? PZPR województwa katowickiego w ostatnim roku władzy
do góry