Nawigacja

Konferencje naukowe

Konferencja naukowa „Polegli na Westerplatte. Groby i szczątki westerplatczyków w świetle badań archeologicznych, genetycznych i historycznych oraz w kontekście procedur prawnych” – Gdańsk, 1 września 2020

Partnerem wydarzenia był Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku. Wśród prelegentów wystąpił prok. Tomasz Jankowski, naczelnik OKŚZpNP w Gdańsku.

W 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej w Muzeum II Wojny Światowej odbyła się konferencja naukowa pt. Polegli na Westerplatte. Groby i szczątki westerplatczyków w świetle badań archeologicznych, genetycznych i historycznych oraz w kontekście procedur prawnych.

Wydarzenie otworzył dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum. Następnie miały miejsce wystąpienia pracowników naukowych, reprezentujących różne instytucje i dyscypliny naukowe. Ich tematyka związana była z pracami archeologicznymi, ekshumacyjnymi i indentyfikacyjnymi dot. szczątków polskich żołnierzy, odnalezionych na Westerplatte w 2019 r. Tą część wydarzenia moderował dr Marek Szymaniak, kierownik działu naukowego Muzeum.

Sala konferencyjna im. Jana Olszewskiego wypełniła się publicznością, która z zaciekawieniem słuchała kolejnych wystąpień. Wśród gości wydarzenia byli obecni wiceprezes Rady Ministrów i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, a także sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin. 

Między wystąpieniami prezentowane były krótkie filmy, przedstawiające losy poszczególnych żołnierzy. Prelegenci przedstawili wiele zupełnie nieznanych wątków dot. odnalezionych: sposobu ich pochowania, przedmiotów osobistych które mieli przy sobie, obrażeń, które odnieśli w czasie walk itp. Wystąpienia były ilustrowane prezentacjami, w których było wiele unikalnych zdjęć.

 

Konferencję można obejrzeć w Internecie:

W czasie konferencji następujące referaty przedstawili:

  • Wojciech Samól (Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku): Pochówki polskich obrońców Westerplatte we wrześniu 1939 r. w świetle źródeł archiwalnych, wspomnień oraz relacji
  • Filip Kuczma (Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddział Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku): Pochówki obrońców Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte w świetle badań archeologicznych przeprowadzonych w 2019 r.
  • dr hab. n. med. Andrzej Ossowski (Zakład Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie): Problematyka analiz medyczno-sądowych w kontekście badań szczątków ludzkich ujawnionych podczas prac archeologicznych prowadzonych w 2019 r. na Westerplatte  
  • prok. Tomasz Jankowski (Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku): Ekshumacja i identyfikacja żołnierzy polskich poległych podczas obrony Westerplatte

Patronat honorowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Partnerzy wydarzenia: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Instytut Pamięci Narodowej oddział w Gdańsku.

Patronat medialny: TVP 3 Gdańsk, Polskie Radio, Gość Niedzielny.

Przypominamy jednocześnie, że 25 sierpnia Muzeum II Wojny Światowej przedstawiło założenia programowe przyszłego Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Szczegóły tutaj.

do góry