Pierwsza taka książka w Polsce. „Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej w dokumentach” – Gdańsk, 4 czerwca 2018

Publikacja zawiera 283 dokumenty i jest efektem szerokiej kwerendy w archiwach i zbiorach prywatnych. Jest pierwszym wydawnictwem źródłowym przedstawiającym protesty marcowe z perspektywy Gdańska oraz pierwszą w skali kraju publikacją prezentującą ich przebieg przez pryzmat jednej tylko uczelni.