Nawigacja

Komunikaty

Informacja IPN o zasadach udzielania wojskowej asysty honorowej na uroczystościach pogrzebowych

W odpowiedzi na doniesienia medialne dotyczące odmowy udziału asysty honorowej w pogrzebie kontradmirała Hieronima Henryka Pietraszkiewicza Instytut Pamięci Narodowej informuje:

Zasady organizacji uroczystości pogrzebowych z udziałem wojskowej asysty honorowej określone są w Ceremoniale Wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącym załącznik do decyzji Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r. (Dz.U. MON. z 2014 r. poz. 317).

Zgodnie z Ceremoniałem... o udziale asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej decydują Minister Obrony Narodowej lub Dowódca Garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości, którzy podejmując decyzję w tej sprawie, mogą zasięgnąć opinii właściwych organów publicznych.

Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami, Instytut Pamięci Narodowej udziela, na wniosek Ministra Obrony Narodowej lub Dowódcy Garnizonu o udostępnienie dokumentów w celu wykonywania zadań ustawowych na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2032), informacji o znajdujących się w zasobie IPN materiałach archiwalnych dotyczących zmarłego.

Instytut Pamięci Narodowej nie podejmuje decyzji o przyznaniu lub o odmowie przyznania wojskowej asysty honorowej podczas pogrzebu. Decyzja ta leży wyłącznie w gestii Ministra Obrony Narodowej lub Dowódcy Garnizonu.

do góry