Nawigacja

Komunikaty

Sąd Apelacyjny w Gdańsku utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, uznające za zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne Adama Franczaka

Sąd Apelacyjny w Gdańsku orzeczeniem z dnia 26 listopada 2014 r. sygn. akt II AKa 374/14 utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 1 lipca 2014 r. sygn. akt IIIK 163/13 , który uznał, że Adam Franczak złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne w dniu 19.08.2008 r. Oświadczenie lustracyjne w/w składał w  związku z  pełnieniem funkcji publicznej żołnierza zawodowego zajmującego  stanowisko o stopniu etatowym pułkownika. Orzeczenie jest prawomocne.

Prokurator Krzysztof Grodziewicz
Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN KŚZpNP w Gdańsku

do góry