Nawigacja

Komunikaty

Komunikat Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku uprzejmie informuje, iż prowadzi działania prawne mające na celu unieważnienie orzeczeń zapadłych w okresie stanu wojennego, wobec osób prowadzących działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego.

Wszystkie osoby pokrzywdzone takimi orzeczeniami, wydanymi przez komunistyczny wymiar sprawiedliwości, w tym i kolegia ds. wykroczeń, które nie uzyskały jeszcze takiego unieważnienia uprasza się o kontakt z tutejszą Oddziałową Komisją w dogodnej formie – telefonicznie 58 660-67-30; pisemnie: al. Grunwaldzka 216, 80-266 Gdańsk; mailem: tomasz.jankowski@ipn.gov.pl.

Wszelkie działania prokuratora, na rzecz osób pokrzywdzonych, prowadzone są z urzędu (dla osób tych są bezpłatne).

Tomasz Jankowski

Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku

do góry