Nawigacja

Upamiętniamy weteranów

Upamiętniamy weteranów walk o wolność i niepodległość Polski – Gdańsk, 12 maja 2023

Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku oznaczyło tabliczką „Grób weterana walk o wolność i niepodległość Polski” mogiłę śp. Alojzego Szablewskiego.

Alojzy Szablewski (1925–2017) został zaprzysiężony 16 kwietnia 1943 r. w I Rejonie Marianowo-Brzozów VII Obwodu „Obroża”. Posługiwał się pseudonimem „Iskra” służąc do października 1944 r. w charakterze pracownika ewidencyjnego. W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej. Był jedną z pierwszych osób, które zapisały się do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Brał udział w pracach przy budowie pomnika Poległych Stoczniowców 1970 r. Wszedł w skład Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej, a w listopadzie 1981 r. został jej Przewodniczącym. Był jednym z organizatorów strajków w maju i sierpniu 1988 r. w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w Gdańsku.

Zmarł w 2017 roku. Pochowany został na Cmentarzu Oliwskim.

do góry