Nawigacja

Aktualności

Akcja „Uwalniamy książki – dzielimy się wiedzą” (bezpłatne książki dla bibliotek, szkół, stowarzyszeń)

Celem akcji jest upowszechnianie wiedzy z historii najnowszej i promowanie dorobku wydawniczego IPN. W jej ramach każde stowarzyszenie, biblioteka, szkoła, których celem jest dalsze „dzielenie się wiedzą” może otrzymać od nas bezpłatnie książki i inne wydawnictwa IPN.

ZASADY (REGULAMIN) AKCJI „UWALNIAMY KSIĄŻKI – ​DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ”

Jaki jest cel akcji?
CELEM akcji jest szerzenie wiedzy z najnowszej historii Polski, promowanie czytelnictwa, a także dorobku wydawniczego Instytutu Pamięci Narodowej.

 

Do kogo skierowana jest akcja?
ODBIORCĄ akcji są szeroko rozumiane instytucje i organizacje o profilu edukacyjnym i kulturalnym (biblioteki, szkoły, stowarzyszenia historyczne), których celem jest tytułowe „dzielenie się wiedzą”.

 

Jaki jest zasięg terytorialny akcji?
ZASIĘG TERYTORIALNY akcji obejmuje odbiorców mających siedzibę na terenie Oddziału IPN w Gdańsku i Delegatury IPN w Bydgoszczy.

 

W jakim terminie potrwa nasza akcja?
TERMIN obejmuje okres od stycznia do czerwca 2020 r. lub do wyczerpania zapasów.

 

Co jest przedmiotem akcji?
PRZEDMIOTEM akcji jest bezpłatna książka lub wydawnictwo (od 1 do 3 egzemplarzy), które odbiorca może zamówić z przygotowanej przez nas listy. Lista tytułów w miarę trwania akcji może ulec zmianie (przez wyczerpanie zapasów bądź dodanie kolejnego tytułu).

 

Jak można odbierać ksiażki?
ODBIÓR książek jest możliwy w siedzibie Oddziału IPN w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 216, w dni robocze w godz. 7.30–14.30 (po wcześniejszym umówieniu). Inny sposób odbioru wymaga uzgodnienia.

 

Jakie są warunki otrzymania wydawnictw?
WARUNKIEM udziału w akcji będzie potwierdzenie przez odbiorcę faktu otrzymania publikacji i możliwość wykorzystania powyższego w naszych mediach. Mile widziana będzie informacja w mediach odbiorcy lub zdjęcie z naszymi książkami. Drugim warunkiem, koniecznym do zaakceptowania przez odbiorcę, będzie zastrzeżenie, że książki nie mogą być przeznaczone do dalszej odsprzedaży.

 

Kontakt:
KOORDYNATOREM akcji jest pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Marcin Węgliński. Prosimy o kontakt na adres e-mail: marcin.weglinski@ipn.gov.pl (w tytule prosimy o wpisanie: Akcja „Uwalniamy książki – dzielimy się wiedzą”). W treści wiadomości prosimy o podanie tytułów oraz liczbę egzemplarzy, nazwę odbiorcy i jego adres, a także adres strony internetowej/profilu odbiorcy na Facebook'u bądź innych mediach społecznościowych.

 

TYTUŁY KSIĄŻEK
(wg kolejności alfabetycznej nazwiska autora lub tytułu książki)

 

do góry