Nawigacja

Aktualności

Wielka debata licealistów o Okrągłym Stole w przededniu 30. rocznicy wyborów czerwcowych – Gdańsk, 3 czerwca 2019

Dyskusję, w której czynnie uczestniczyło ponad stu uczniów szkół średnich, zorganizowały IPN Gdańsk oraz Instytut Debaty Publicznej.

Na Uniwersytecie Gdańskim 3 czerwca, w przededniu 30. rocznicy wyborów czerwcowych, odbyła się debata oksfordzka „Obrady Okrągłego Stołu były jedynym sposobem obalenia komunizmu w Polsce”. Na audytorium zasiadło ponad stu uczniów szkół średnich.  

Licznie zgromadzoną publiczność przywitał Krzysztof Drażba, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku.

– W Instytucie Pamięci Narodowej prowadzimy cykl debat historycznych. Dzisiejsze spotkanie stanowi podsumowanie kończącego się, już czwartego cyklu. To największy w Polsce turniej debat historycznych – powiedział na wstępie.

– Jesteśmy w trakcie obchodów 30. rocznicy wydarzeń, które zapoczątkowały proces upadku komunizmu w Polsce. Najpierw Obrady Okrągłego Stołu, potem wybory kontraktowe. Cieszę się, że w dzisiejszej debacie biorą udział młodzi ludzie, którzy wcześniej merytorycznie przygotowali się do „walki” na argumenty  – dodał.

Następnie głos zabrał Andrzej Skiba, prezes IDP.

– Dyskutujemy dzisiaj o wydarzeniu, które mimo upływu czasu, wciąż budzi silne emocje. My jednak tych emocji podczas debaty będziemy unikać. Chodzi o argumenty merytoryczne i kulturalną rozmowę. Jest rzeczą ambitną stanąć przed szeroką publicznością i zabrać głos z otwartą przyłbicą. Dlatego wszyscy dzisiaj są zwycięzcami – mówił.

Debatę poprzedziła prelekcja dr. Daniela Wicentego (IPN Gdańsk).

– 30 lat temu wydarzyło się coś ważnego. Możecie myśleć Państwo, że historycy i inni badacze mają dobre rozeznanie w tym, co działo się w 1989 roku, jakie były tego przyczyny, jak przebiegał ów proces, jakie były jego skutki. W rzeczywistości wciąż nie wiemy dostatecznie wiele – rozpoczął.

– Przyjmuje się, czasami bezrefleksyjnie, datę 4 czerwca jako koniec komunizmu. Otóż, Sejm Kontraktowy, nie był sejmem demokratycznym. Czy mieliśmy więc do czynienia z całkowicie nowym ustrojem? Z pewnością nie. Co więcej, dwie bardzo ważne instytucje, które były filarem władzy od roku 1945 aż po 1989 rok – tajna policja polityczna tj. Służba Bezpieczeństwa oraz główny urząd cenzorski tj. Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, przetrwały do 1990 roku – dodał.

Następnie na argumenty spierali się uczniowie VII LO z Gdańska (propozycja) oraz II LO w Sopocie (opozycja). Publiczność czynnie włączyła się w debatę słuchając argumentów dwóch stron i poprzez głosowanie oceniając, która z drużyn była bardziej przekonująca.

Jednogłośnie zwyciężyli uczniowie z VII LO z Gdańska.

Po zakończeniu dyskusji, każdy mógł zabrać głos i podzielić się swoją refleksją dotyczącą Okrągłego Stołu oraz wyborów czerwcowych.

Organizatorzy wydarzenia: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku oraz Instytut Debaty Publicznej.

do góry