Nawigacja

Aktualności

Gala Jubileuszowa 30-lecia Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej – Toruń, 10 maja 2019

Gdański Oddział IPN reprezentowali dr hab. Monika Tomkiewicz oraz Przemysław Namsołek.

W toruńskim Dworze Artusa 10 maja 2019 r. odbyła się Gala Jubileuszowa 30-lecia Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła koncelebrowana Msza św. w kościele Akademickim o.o. Jezuitów w Toruniu pod przewodnictwem ks. dr. Jarosława Wąsowicza.

Po nabożeństwie zaproszeni goście udali się do Sali Małej Dworu Artusa na Galę Jubileuszową. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego odśpiewania Hymnu Polski przy udziale Polskiego Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” z Wilna.

Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej kpt. ż.w. inż. Józef Szyłejko przypomniał zaproszonym gościom historię powstania Towarzystwa oraz wspomniał wybitnych nieżyjących już członków.

Uroczystości wzbogaciło wręczenie odznaczeń i wyróżnień, które otrzymał m.in. sędzia Sądu Najwyższego Bogusław Nizieński. Przedstawiciel Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wręczył na ręce Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa medale „Pro Patria”. Jednym z uhonorowanych był pan prezes. Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali książki „Polskie Wilno 1919-1939” i „Wyprawa wileńska”. Galę zakończył koncert Zespołu Wileńszczyzna.

Na uroczystościach gdański Oddział IPN reprezentowali dr hab. Monika Tomkiewicz oraz Przemysław Namsołek. 

Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej powstało w atmosferze wielkiego entuzjazmu 17 listopada 1988 r. z inicjatywy środowiska akademickiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, którego korzenie sięgają Wilna i Uniwersytetu Stefana Batorego wskrzeszonego Dekretem Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego 28 sierpnia 1919 r. W dniu 14 stycznia 1989 r. Walne Zgromadzenie Delegatów wybrało Władze Towarzystwa i zatwierdziło Statut. Celem Towarzystwa jest niesienie wszechstronnej pomocy Rodakom, którzy pozostali na Wileńszczyźnie oraz integracja środowiska wileńskiego, utrwalania wiedzy o przeszłości i współczesności Wilna i Ziemi Wileńskiej. 

Jubilatom serdecznie gratulujemy!

do góry