Nawigacja

Aktualności

W Chełmży o historii wsi i oporze rolników przeciw komunistycznemu zniewoleniu w Polsce Ludowej. Konferencja i uroczystości – 11 maja 2019

12 maja 1981 r. miało miejsce jedno z niezwykle ważnych zwycięstw ruchu solidarnościowego. Po wielu miesiącach trudnych, często niezwykle skomplikowanych starań, ogromnych utrudnieniach czynionych przez władze PRL, uzyskano oficjalną rejestrację Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Rolników Indywidualnych.

11 maja br. w Chełmży odbyły się uroczystości 38. rocznicy rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Rozpoczęły się one od uroczystej Mszy świętej w Bazylice konkatedralnej Świętej Trójcy. Następnie uczestnicy zgromadzenia w pochodzie, wraz ze sztandarami przeszli pod tablicę poświęconą Antoniemu Łapczyńskiemu, umieszczoną na ścianie Hotelu Imperium. Tego zasłużonego działacza niezależnego ruchu chłopskiego delegacja IPN Oddziału w Gdańsku – Delegatury w Bydgoszczy uczciła również składając kwiaty na Jego grobie na chełmżyńskim cmentarzu.

Wśród gości obecni byli przedstawiciele wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, marszałka województwa oraz ministra rolnictwa. Był burmistrz miasta Chełmża Jerzy Czerwiński i starosta toruński Marek Olszewski, a przede wszystkim liczne delegacje rolników, w tym wielu zasłużonych w walce o wolne rolnicze związki w czasach PRL. Była też rodzina działacza Antoniego Łapczyńskiego (1939–1983), w tym wdowa Jadwiga Łapczyńska, a także przedstawiciele rodziny Bartoszcze spod Inowrocławia. Głównym organizatorem wydarzenia był Michał Leszczyc-Grabianka, jeden z ważnych przedstawicieli roniczej „Solidarności”, internowany w stanie wojennym. 

W Hotelu Imperium odbyła się oficjalna część uroczystości, na którą złożyły się wystąpienia zaproszonych gości oraz debata pt. Droga rolników do rejestracji NSZZ RI „Solidarność” z udziałem prof. dr. hab. Mirosława Golona i dr. Krzysztofa Osińskiego (przedstawicieli Oddziału IPN w Gdańsku – Delegatury w Bydgoszczy), Gabriela Janowskiego oraz Michała Grabianki. W uroczystościach uczestniczyła także naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy Edyta Cisewska.

***

W grudniu 1981 roku po wprowadzeniu stanu wojennego komuniści zdelegalizowali niezależny chłopski ruch, podobnie jak solidarność pracowniczą, ale pozostała jednak bardzo ważna tradycja niezależności chłopskiej reprezentacji oraz ukształtowana już grupa dzielnych rolniczych działaczy. Wszystko to miało duże i pozytywne znaczenie w trudnym procesie ostatecznego obalenia komunistycznej władzy i mozolnej odbudowie demokratycznej i w pełni już wolnej Polski. Pamięć o roli rolników w walce z komunistycznym zniewoleniem, od pierwszych, bardzo dramatycznych lat po wojnie i okresu stalinowskiego po zwycięską ostatecznie, chociaż też niezwykle trudną dekadę „Solidarności” stale warta jest podkreślania i dlatego też w przeddzień 38. rocznicy narodzin NSZZ „Solidarność” RI odbyła się ta ważna uroczystość. Jej istotną częścią było wspomnienie o wybitnym działaczu niezależnego ruchu ludowego Antonim Łapczyńskim (1939–1983), urodzonym dokładnie 80 lat temu, który zmarł w młodym wieku w maju 1983 r. Pogrzeb tego wybitnego działacza NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w dniu 2 czerwca 1983 r., czyli jeszcze w okresie stanu wojennego był wielką antykomunistyczną manifestacją polityczną o wielkim patriotycznym znaczeniu dla regionu i całej Polski.

Współorganizatorem uroczystości był NSZZ Soldarność Rolników Indywidualnych oraz Instytut Pamięci Narodowej.

Warto dodać, że IPN otrzymał nagrodę w uznaniu szczególnej roli w zachowaniu pamięci i upowszechnianiu wiedzy o udziale polskiej wsi w walce o wolną Polskę.

do góry