Nawigacja

Aktualności

Sympozjum naukowe zorganizowane z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Na wydarzenie przybyło liczne grono słuchaczy, rodziny represjonowanych, a także słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku

28 lutego 2019 r. odbyło się w Wąbrzeskim Domu Kultury w Wąbrzeźnie odbyło się sympozjum naukowe z organizowane z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Przygotowano wystawę Instytutu Pamięci Narodowej o żołnierzach antykomunistycznego podziemia „Dla Ciebie, Polsko i dla Twojej chwały. Żołnierze Wyklęci Pomorza i Kujaw”.

Na wydarzenie przybyło liczne grono słuchaczy, rodziny represjonowanych, a także słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Słowo wstępne wygłosił Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku prof. Mirosław Golon, który zwrócił uwagę na potrzebę przybliżenia mieszkańcom postaci choćby Henryka Siwonia „Ruczaja”, dowódcy lokalnego oddziału zbrojnego.

Pierwszy z prelegentów, Remigiusz Ławniczak, pracownik Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN, opowiedział o nastrojach mieszkańców i stosunku do instalowanego w 1945 r. reżimu komunistycznego. Przywoływał przykłady bezprawnych rewizji i kradzieży dokonywanych przez żołnierzy Armii Czerwonej.

Regina Dąbkowska, także z BUWiM, scharakteryzowała działalność oddziału „Ruczaja” oraz późniejsze represje i wyroki skazujące jego członkach.

Grzegorz Banaś, nauczyciel wąbrzeskiego liceum, opisał powstawanie i struktury Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Wąbrzeźnie, którego zadaniem była m.in. walka z podziemiem niepodległościowym. Przedstawił sylwetki najważniejszych funkcjonariuszy i wskazał siedziby, w których mieściły się obiekty związane z bezpieką.

Całość zamknął prof. M. Golon zaznaczając, że IPN będzie czynił starania, by upamiętnić oddział „Ruczaja” pamiątkową tablicą na terenie miasta Wąbrzeźna.

Wystąpienia prelegentów znajdą się w publikacji poświęconej Wąbrzeźnu i powiatowi wąbrzeskiemu, które ma się ukazać w połowie roku nakładem Wąbrzeskiego Domu Kultury.

do góry