Nawigacja

Aktualności

Tomasz Wojdakowski (wersja polska i angielska)

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Tomaszowi Wojdakowskiemu nastąpi 29 kwietnia 2019 r. w czasie uroczystości 41. rocznicy utworzenia Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Tablica (której projekt prezentujemy) zostanie umieszczona na ścianie bloku przy al. Grunwaldzkiej 581, gdzie mieszkał Tomasz Wojdakowski.

 

 

Tomasz Wojdakowski, ur. 25 II 1956 w Gdańsku, zm. 1 IX 2015 tamże. Ukończył LO Zakonu Pijarów w Krakowie (1976), absolwent pomaturalnego Studium Ekonomicznego w Sopocie (1979).

W 1976 przez Mariusza Muskata nawiązał kontakt ze środowiskiem opozycyjnym na Wybrzeżu, 1977-1978 z inicjatywy Bogdana Borusewicza kurier dostarczający prasę związaną z KOR oraz książki NOWej z Warszawy (m.in. kontakt z Heleną i Witoldem Łuczywo oraz Ludwiką i Henrykiem Wujcami) do Gdańska, następnie wraz z działaczami z Warszawy zorganizował przerzut pism w skrytkach w pociągu (bez konieczności podróżowania), w 1979 współpracownik Biura Interwencyjnego KSS KOR na Wybrzeżu (kontakt z Lechem Kaczyńskim), przewoził pieniądze dla represjonowanych. Od 1978 uczestnik akcji ulotkowych oraz obchodów rocznicowych Grudnia ’70 i 11 XI, 16 XII 1978 przemawiał do zebranych pod Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina; w 1978 oraz w XI i XII 1979 zatrzymywany w zw. z udziałem w akcjach oraz prewencyjnie na 48 godz. przed uroczystościami. 1978-1979 kolportował przed wiejskimi kościołami ulotki Komitetów Samoobrony Chłopskiej, 1979-1980 działacz WZZ Wybrzeża, drukarz, kolporter i uczestnik akcji ulotkowych. 1979-1980 pracownik Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig w Gdańsku, wiosną 1980 nakłaniany do współpracy z SB, następnie zwolniony z pracy. Do VIII 1980 zatrudniony Izbie Rzemieślniczej w Gdańsku.

14 VIII 1980 kolportował w kolejce miejskiej przed poranną zmianą ulotki WZZ Wybrzeża wzywające do strajku w obronie zwolnionej z pracy w SG Anny Walentynowicz. IX 1980 – IX 1981 zatrudniony w drukarni MKZ Gdańsk, następnie ZR; na początku XII 1981 w Biurze Informacji i Propagandy KK.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, zwolniony 6 II 1982.

Od VIII 1983 na emigracji w USA, sekretarz polskiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego w Bostonie, wraz z Pawłem Bąkowskim organizował imprezy wspomagające podziemną „S” w Polsce, współpracownik RWE. W l. 90., następnie sekretarz Rady Szkoły Jęz. Polskiego tamże. Przez wiele lat członek rady parafialnej przy kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Bostonie, 1999-2001 w Komisji Apostolatu Polskiego przy Episkopacie Stanów Zjednoczonych, opiniującej sprawy dot. środowisk polonijnych. Zawodowo zajmuje się poligrafią.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012), Krzyżem Wolności i Solidarności (2018, pośmiertnie).

2 XI 1979 – 10 X 1983 rozpracowywany przez Wydział III KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOS krypt. Merkury, nr rejestracyjny 30026.

oprac. Arkadiusz Kazański
podano za „Encyklopedia Solidarności”

 

do góry