Nawigacja

Aktualności

Pierwsza taka książka w Polsce. „Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej w dokumentach” – Gdańsk, 4 czerwca 2018

Publikacja zawiera 283 dokumenty i jest efektem szerokiej kwerendy w archiwach i zbiorach prywatnych. Jest pierwszym wydawnictwem źródłowym przedstawiającym protesty marcowe z perspektywy Gdańska oraz pierwszą w skali kraju publikacją prezentującą ich przebieg przez pryzmat jednej tylko uczelni.

W promocji książki wzięli udział współredaktorzy tomu - dr Daniel Gucewicz i Piotr Abryszeński, a całość poprowadził dr Daniel Wicenty, naczelnik OBBH IPN w Gdańsku.

Wydarzenia marcowe w Gdańsku pozostają w cieniu brutalnie stłumionej rewolty grudniowej i zwycięskiego strajku podczas Sierpnia’80. W 1968 roku centrum protestów w Trójmieście stanowiła Politechnika Gdańska, największa uczelnia na Wybrzeżu. To jej studenci postanowili poprzeć protest swoich rówieśników z Warszawy i wyrazić swój sprzeciw wobec zakłamania prasy i brutalności milicji. Pociągnęli za sobą wielu innych młodych mieszkańców Trójmiasta.

- Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że to właśnie w Gdańsku odbyła się największa manifestacja w kraju. W okolicach Politechniki Gdańskiej zgromadziło się ok. 20 tys. osób. Doszło do poważnych zamieszek ulicznych, które zostały brutalnie spacyfikowane. To właśnie w Gdańsku aresztowano najwięcej osób podczas wydarzeń marcowych w Polsce - mówił dr Gucewicz, historyk z gdańskiego oddziału IPN.

- Gdański Marzec’68 nie był jedynie protestem studenckim. W demonstracjach ulicznych licznie brali udział także młodzi robotnicy z trójmiejskich przedsiębiorstw oraz uczniowie szkół średnich - dodawał.

- Również w Trójmieście grupa młodych ludzi z tzw. Gdańskiej Młodzieżowej Grupy Wywiadowczej otrzymała najwyższe „marcowe” wyroki za działalność antysystemową. Przywódca GMGW Jakub Szadaj został skazany na 10 lat więzienia - dodawał P. Abryszeński.

Książka „Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej w dokumentach” stanowi uzupełnienie publikacji „Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej oczami uczestników” przygotowanej pod redakcją dr Katarzyny Konieczki, która oczekuje na druk.

Promocji książki towarzyszyła wystawa IPN Katowice „Utracone nadzieje. Ludność żydowska w województwie śląskim/katowickim w latach 1945-1970”.

Podczas wydarzenia odbyła się sprzedaż książki prowadzona przez Krzysztofa Filipa odpowiedzialnego za Księgarnię IPN w Gdańsku.

do góry