Nawigacja

Aktualności

W Wigrach o Kościele i Niepodległości – Wigry, 22–23 maja 2018

W dniach 22–23 maja br. w przepięknym pokamedulskim kompleksie klasztornym w Wigrach na Suwalszczyźnie z inicjatywy Oddziału IPN w Białymstoku zorganizowano niezwykle ciekawą ogólnopolską konferencję naukową zatytułowaną: „Kościół wobec niepodległości Polski (1918–1989)”.

Oddział gdański reprezentował dyrektor, prof. Mirosław Golon. Dominująca część referatów przedstawiała ogromny wkład Kościoła katolickiego w proces odzyskiwania Niepodległości i w działania zmierzające do jej utrzymania. Szczególnie mocno wskazano jak wielkie było poświęcenie polskiego duchowieństwa dla Polski i gotowość do poświęcenia dla Ojczyzny nawet własnego życia. Szczególnie warto podkreślić referat Aleksandry Pietrowicz z Oddziału IPN Poznań, poświęcony sylwetce jednego z Wielkopolskich Ojców Niepodległości, pochodzącym z podbydgoskiego Żołędowa księdzu infułacie Józefie Prądzyńskim, który zasłynął aktywnością patriotyczną jeszcze podczas nauki w gimnazjum w Chełmie na przełomie stuleci, za co był represjonowany przez pruskiego zaborcę. Ogromne zasługi miał także w okresie odzyskiwania Niepodległości m.in. jako jeden z najważniejszych kapelanów wojskowych Powstania Wielkopolskiego.

 

PROGRAM KONFERENCJI:

22 maja

godz. 12.00

 • otwarcie konferencji – dr hab. Piotr Kardela, dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku
 • wykład inaugurujący – prof. dr hab. Wiesław Jan WysockiReligijność Marszałka Józefa Piłsudskiego

I sesja – godz. 12.30–13.30

 • dr hab. Agata Mirek (KUL) – Honorat Koźmiński OFM Cap – architekt niepodległej Polski
 • prof. dr hab. Jolanta M. Marszalska (UKSW) – Rok 1918 w Berdyczowie w świetle relacji karmelity bosego o. Bertolda od Najświętszego Serca Jezusa (Jana Kozłowskiego)
 • ks. prof. Waldemar Graczyk (UKSW) – Listopadowe dni 1918 roku w Płocku w świetle Pamiętnika Płocczanki – Marii Macieszyny
 • Marcin Wozikowski (doktorant UKW w Bydgoszczy) – Księża – Filomaci Pomorscy dla niepodległości. Wybrane biografie wychowanków Królewskiego Gimnazjum Katolickiego w Chojnicach

godz. 13.30 – dyskusja

II sesja – godz. 14.00–15.00

 • Łukasz Faszcza (IPN Białystok) – Duchowni katoliccy Suwalszczyzny wobec niepodległości państwa polskiego 1918–1921
 • Andrzej Albiniak (badacz niezależny) – „Górny Śląsk za wszelką cenę musi być nasz!” Działalność błogosławionego księdza Stefana Grelewskiego na rzecz przywrócenia Górnego Śląska Polsce
 • dr Diana Maksimiuk (IPN Białystok) – Ks. Wiktor Szyłkiewicz i Jego służba Niepodległej
 • dr Edyta Chomentowska (KUL) – Duchowieństwo diecezji przemyskiej wobec Niepodległej Rzeczypospolitej w świetle „Kroniki Diecezji Przemyskiej” oraz wybranej prasy regionalnej w latach 1918–1939

godz. 15.00 – dyskusja

III sesja – godz. 16.45–17.30

 • dr hab. Karol Sacewicz (IPN Olsztyn) – Księża antykomuniści w II RP
 • dr Krzysztof Langowski (IPN Warszawa) – Ksiądz Franciszek Tyczkowski i jego walka o Wielką Polskę
 • dr hab. Elżbieta Wojcieszyk (IPN Poznań), Duszpasterz trudnych czasów. Abp. Walenty Dymek (1888–1956)

godz. 17.30 – dyskusja, podsumowanie I dnia obrad

23 maja

I sesja – godz. 9.00–10.15

 • dr Anna Czocher (IPN Kraków) – „Wierni nasi, jeśli kiedy, to dziś potrzebują i wyglądają naszej pomocy, opieki i duszpasterskiej pracy”. Działania duchownych w Krakowie na rzecz społeczeństwa polskiego w okresie okupacji niemieckiej 1939–1945
 • Jarosław Wasilewski (IPN Białystok) – Okupacyjna codzienność administratora parafii wiżajńskiej w okresie II wojny światowej
 • dr Dominika Pasich (IPN Kraków) – Ksiądz Stanisław Ryńca – kapelan AK i WiN na ziemi olkusko–miechowskiej
 • Aleksandra Pietrowicz (IPN Poznań) – Ks. inf. Józef Prądzyński, „jedna z najpiękniejszych postaci Ziem Zachodnich”
 • Wojciech Miklaszewski (doktorant UKW w Bydgoszczy) – Kapelan lotników i harcerzy. Ks. płk pilot Rafał Gogoliński-Elston (1902–1982)
 • godz. 10.15 – dyskusja

II sesja – godz. 10.30–11.30

 • dr Rafał Łatka (BBH IPN) – Patriotyzm Prymasa Stefana Wyszyńskiego
 • dr hab. Ryszard Gryz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Ordynariusz kielecki biskup Czesław Kaczmarek na rzecz niepodległej Polski (1938–1963)
 • dr hab. Krzysztof Sychowicz (IPN Białystok) – Biskup Mikołaj Sasinowski opiekun pamięci o weteranach wojennych
 • dr Łucja Marek (IPN Kraków) – Działalność księdza Franciszka Blachnickiego na rzecz wolności narodu

godz. 11.30 – dyskusja

III sesja – godz. 12.00–13.00

 • Emilia Świętochowska (IPN Białystok) – Kazania księży archidiecezji wileńskiej a początek powojennej rzeczywistości w województwie białostockim
 • dr Paweł Warot (IPN Białystok) – Aparat represji wobec duchowieństwa diecezji warmińskiej w latach 1945–1956
 • Krzysztof Kierski (IPN Olsztyn) – Działalność ks. Wojciecha Zinka na rzecz suwerenności diecezji warmińskiej
 • dr hab. Bartosz Korzeniewski (UAM), Księża wobec Solidarności w Poznaniu w pamięci społecznej Wielkopolan

godz. 13.00 – dyskusja i podsumowanie konferencji

Więcej informacji o konferencji dostępnych jest na stronie Oddziału IPN w Białymstoku.

do góry