Nawigacja

Aktualności

Oddali życie za Wiarę i Ojczyznę. Pamiętamy o ponad tysiącu duchownych zamordowanych przez Niemców w KL Dachau – 29 kwietnia 2018

29 kwietnia to Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.

29 kwietnia 2018 r. (w niedzielę) delegacja Oddziału IPN w Gdańsku, na czele z dyrektorem, prof. Mirosławem Golonem, złożyła kwiaty w Kaplicy Zamęczonego 23 lutego 1945 r. w Dachau, Wielkiego Patrona Diecezji Toruńskiej, a także toruńskiej Parafii przy ul. Szubińskiej nr 15 – Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego. To jeden z 800 polskich Kapłanów Męczenników zamordowanych w niemieckim obozie w Dachau w czasie II wojny światowej. To straszliwe miejsce zbrodni niemieckich ludobójców pochłonęło ponad trzydzieści tysięcy zamordowanych. Łącznie zarówno w tym położonym tuż obok Monachium obozie jak i jego filiach więziono okolo  dwustu tysięcy obywateli wielu krajów w okrutnych warunkach. Spośród prawie 2800 kapłanów więzionych w tym obozie prawie 1800 pochodziło z Polski. 1034 duchownych zmarło, w tym 800 z Polski. Jednym z zamordowanych przez Niemców kapłanów był Wielki Syn Ziemi Toruńskiej i Patron Diecezji Błogosławiony Ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski.

Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego został decyzją Episkopatu Polski ustanowiony w 2002 r. z inicjatywy więźnia Dachau, Ks. Kardynała Ignacego Jeża (zm. 2007 r.), jako kontynuacja istniejącej od 29 kwietnia 1948 r. pięknej tradycji dorocznych spotkań Kapłanów ocalałych z Dachau w kaliskiej Parafii św. Jozefa. Także w tym roku dziś w Bazylice Św. Józefa w Kaliszu odbędą się uroczystości. Jednak już nie biorą w nich udziału kapłani więzieni w Dachau. Ostatni z nich Ks. Leon Stępniak zmarł w 2013 r. Teraz juz wyłącznie naszym obowiązkiem jest kultywowanie Pamięci o Kapłanach pomordowanych w czasie II wojny światowej. W Toruniu jest takich miejsc pamięci kilka:

 1. Wspomniana już Parafia przy ul. Szubińskiej,
 2. Jedna z najpiękniejszych w gotyckim starym mieście Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Błogosławionego Ks. Stefana Frelichowskiego,
 3. Fort VII im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Okrężnej, skąd w październiku 1939 r. rozpoczynała się męczeńska droga tysięcy mieszkańców Torunia i okolic, w tym kilkudziesięciu kapłanów,
 4. Katedra świętych Janów w Toruniu gdzie w głównej nawie jest piękna tablica poświęcona Duchownym-Męczennikom.

Wszędzie tam zostaną złożone dziś kwiaty. Warto wspomnieć o jeszcze jednym bardzo ważnym miejscu pamięci, czyli o Sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Św. Jana Pawła II w  Toruniu, gdzie jest przepiękna Kaplica Pamięci Polaków, którzy ponieśli śmierć ratując Żydów. Wśród ponad tysiąca ofiar zbrodni niemieckich ludobójców jest też ponad dwadzieścia Osób Duchownych, które życie oddały za swoich bliźnich.

 • Kościół katedralny św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu

 • Kościół p.w. Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego

 • Kaplica Pamięci Ofiar KL Dachau z lat 1939–1945 w kościele p.w. Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego

 • Widoczny na posadzce numer 22492 to numer obozowy Ks. Frelichowskiego
 • Widoczne na posadzce numery 28 i 30 to numery baraków w KL Dachau, w których Niemcy więzili polskich księży
 • Kaplica Pamięci ku czci Polaków ratujących Żydów

 • Na zdjęciu czarnych marmurowych Tablic Pamięci nad napisem „Oddaję za przyjaciół” są m.in. trzy nazwiska kapłanów zamordowanych w 1943 r. za ratowanie Żydów: ks. Leopold Aulich, ks. Józef Bajko, ks. Józef Boradyn
do góry