Nawigacja

Aktualności

Informacja o decyzji władz Oddziału IPN w Gdańsku – Gdańsk, 12 kwietnia 2018

Wobec pracownika wyciągnięte zostały surowe konsekwencje dyscyplinarne przewidziane w kodeksie pracy, to jest kara nagany na piśmie ze wszystkimi następstwami, w tym finansowymi. Pracodawca decydując się na wymierzenie kary nagany, miał na względzie długoletnią pracę w Instytucie oraz fakt, że do osiągnięcia wieku emerytalnego został pracownikowi jedynie rok, a także wyrażenie żalu za zachowania niedopuszczalne dla urzędnika państwowego, których kategorycznie nie akceptujemy.

***

Stanowisko Oddziału IPN w Gdańsku​ [treść komunikatu z 11 kwietnia 2018]

W związku z sytuacją zaistniałą w sobotę 7 kwietnia 2018 r. podczas pomnikowej, publicznej dyskusji w miejscowości Czarne – władze Oddziału IPN w Gdańsku podjęły decyzję o wszczęciu postępowania wyjaśniającego,  w tym w szczególności dotyczącego przyczyn i powodów zachowania pracownika Oddziału pana Piotra Szubarczyka. Jednocześnie informujemy, że nie akceptujemy formy dyskusji i zachowań, jakie miały miejsce na tym spotkaniu.

do góry