Nawigacja

Aktualności

III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „»O Naszą Niepodległą!« – udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości i terytorium II Rzeczypospolitej 1914-1922” (zgłoszenia do 31 marca 2018)

10 listopada 2017 roku Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział Kraków zorganizowały konferencję inauguracyjną ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „»O Naszą Niepodległą!« – udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości i terytorium II Rzeczypospolitej 1914-1922”. Projekt został objęty Patronatem Honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

CELE PROJEKTU

 • Przywrócenie pamięci o roli społecznej, politycznej i kulturalnej ziemiaństwa, jego tradycji w walkach niepodległościowych oraz martyrologii,
 • Poznawanie i dokumentowanie często trudnej i dramatycznej historii ziemian,
 • Poznanie i utrwalanie wartości etycznych polskiego ziemiaństwa jako wartości aktualnych i pożądanych dla współczesnego społeczeństwa,
 • Poznawanie i dokumentowanie roli ziemian jako osób zaangażowanych w walkę o niepodległość państwa polskiego,
 • Poznawanie i dokumentowanie roli ziemian w kształtowaniu świadomości narodowej społeczeństwa,
 • Kształtowanie umiejętności poszukiwania i analizowania oraz krytycznego podejścia do zgromadzonych informacji zawartych w różnych źródłach,
 • Rozwijanie pasji badawczej uczniów,
 • Odkrywanie inspirujących przykładów postaci historycznych wywodzących się z warstwy ziemiańskiej i dokumentowanie znaczenia historycznego mało znanych miejsc związanych z tą warstwą społeczną oraz z procesem kształtowania niepodległego bytu państwa polskiego.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

 • Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (głównie klasy VI – VII), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Polski.

 

ZADANIA UCZESTNIKÓW

Uczestnik/zespół przygotowuje pracę konkursową w wybranej kategorii:

 1. praca pisemna, np. biografia, opowiadanie, dziennik i inne (maksymalnie 20 stron, wydruk komputerowy wraz z wersją elektroniczną tekstu – płyta CD). Praca może być wzbogacona o zdjęcia, dokumenty itp.; 
 2. praca multimedialna, np. film dokumentalny - reportaż, wywiad ze świadkiem, audycja; reportaż radiowy i inne (nie więcej niż 20 minut, płyta DVD); prezentacja multimedialna (nie więcej niż 30 slajdów).
 3. praca fotograficzna, np. kalendarz, fotoreportaż, plakat, wystawa fotograficzna (nie więcej niż 12 zdjęć osobiście wykonanych przez uczniów, czyli cykl fotografii opatrzony narracją i komentarzem historycznym, płyta DVD)

 

HARMONOGRAM

 • do 31 marca 2018 r. – zgłoszanie udziału w konkursie poprzez wysłanie maila na adres: barbara.meczykowska@ipn.gov.pl,
 • do 10 maja 2018 r. – przesłanie do komisji ogólnopolskiej protokołu z eliminacji wojewódzkich wraz z wyłonionymi pracami uczniów,
 • do 14 maja 2018 r. – opublikowanie przez komisję ogólnopolską listy finalistów, tj. uczestników etapu ogólnopolskiego na stronach internetowych Organizatorów konkursu,
 • czerwiec 2018 r. – etap ogólnopolski – eliminacje ustne i Gala finałowa konkursu,
 • do 22 czerwca 2018 r. – opublikowanie listy laureatów na stronach internetowych Organizatorów konkursu.

 

NAGRODY

 • W każdej z kategorii konkursu zostaną wyłonieni laureaci i finaliści,
 • Laureaci i finaliści konkursu otrzymają zaświadczenia Organizatorów,
 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatorów.

 

INFORMACJA

 • Szczegółowe informacje (w tym metryczka pracy) dostępne są w załączonym regulaminie,
 • Koordynatorem regionalnym konkursu jest dr Barbara Męczykowska (Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku, e-mail: barbara.meczykowska@ipn.gov.pl)
do góry