Nawigacja

Aktualności

Komunikat organizacyjny. Uroczystości pogrzebowe 27–28 sierpnia 2016

  • Ruch w obrębie Bazyliki w czasie uroczystości
  • Ruch w obrębie Cm. Garnizonowego w czasie uroczystości

Wieńce

Prosimy o składanie kwiatów przy tablicach z „Inką” i „Zagończykiem” umiejscowionych przy wejściu głównym Bazyliki Mariackiej. Po zakończeniu uroczystości zostaną one przewiezione i złożone na Cmentarzu Garnizonowym. Pomocy przy składaniu kwiatów udzielać będą członkowie Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej.

W trakcie uroczystości w Bazylice Mariackiej i podczas uroczystości na Cmentarzu Garnizonowym nie będzie możliwości składania wieńców.

Transport osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej

Autobusy dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej będą czekały po mszy św. w okolicy skrzyżowania ulic Szerokiej i Grobla I. Wstęp i pierwszeństwo do autobusów mają osoby zgłoszone wcześniej do organizatorów. Do autobusów zostaną one pokierowane przez koordynatorów wyznaczonych przez IPN.

Wejścia do Bazyliki Mariackiej

Kombatantów, rodziny oraz gości honorowych prosimy o kierowanie się do wejścia od strony ul. Św. Ducha w przedniej części Bazyliki. Grupy zorganizowane i poszczególne osoby będą następnie kierowane przez organizatorów do wyznaczonych miejsc w ławkach.

Wejście dla dziennikarzy, grup rekonstrukcyjnych i pocztów sztandarowych znajduje się od strony ul. Piwnej.

Dla pozostałych gości przeznaczone są wejścia główne i wejścia boczne w tylnej części Bazyliki, a także miejsca siedzące pod ustawionym na placu od ul. Św. Ducha telebimem.

Drogi dojazdowe i miejsca parkingowe

W trakcie uroczystości wyłączeniu z ruchu podlega kwartał ulic zlokalizowanych w obrębie Bazyliki Mariackiej i Cmentarza Garnizonowego (z wyłączeniem osób upoważnionych), a także ulice przez które przechodził będzie kondukt pogrzebowy.

Organizatorzy nie zapewniają miejsc postojowych.

Utrudnienia w ruchu

Wraz z przemieszczaniem się konduktu pogrzebowego będzie następowało zamykanie dla ruchu samochodowego poszczególnych ulic znajdujących się na trasie pochodu. Największe utrudnienia spowoduje przejście konduktu przez węzeł Hucisko oraz ul. 3 Maja, które 28 sierpnia ok. godz. 14.40 zostaną zamknięte. W zależności od liczby uczestników utrudnienia mogą potrwać do godz. 15.30. Za wszelkie niedogodności z góry przepraszamy.

Ze względu na duże zainteresowanie uroczystością prosimy o odpowiednio wczesne przybycie pod Bazylikę.

do góry