Nawigacja

Aktualności

Lekcja archiwalna o zadaniach archiwum i archiwistów – Gdańsk, 24 stycznia 2024

W Archiwum IPN w Gdańsku odbyła się lekcja dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie.

Pracownik Oddziałowego Archiwum Radosław Szumiło poprowadził lekcję archiwalną z prezentacją multimedialną, podczas której opowiedział o zadaniach spoczywających na archiwistach i scharakteryzował poszczególne rodzaje dokumentów, zgromadzonych w zasobie Oddziału IPN w Gdańsku.

Licealiści obejrzeli kopie wybranych materiałów archiwalnych m.in. akta operacyjne, akta sądowe, akta funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa, akta tajnego współpracownika oraz akta paszportowe. Uczniowie dowiedzieli się również o środowiskach pacyfistycznych i anarchistycznych w Gdańsku oraz ich inwigilacji przez Służbę Bezpieczeństwa, a następnie zostały zaprezentowane sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Alternatywa” oraz „Anarchiści”, dotyczące tych organizacji. 

Dodatkowo w ramach zajęć w naszym oddziale uczniowie zwiedzili również magazyny archiwalne i mieli okazję obejrzeć oryginalne pamiątki z lat 1853-1989, przekazane przez darczyńców do zasobu archiwalnego Oddziału IPN w Gdańsku w ramach projektu „Archiwum Pełne Pamięci”. Były to m.in. świadectwa, dyplomy, dokumenty tożsamości, legitymacje, przypinki o tematyce religijnej i solidarnościowej, znaczki pocztowe wydane przez ugrupowania opozycyjne, kartki żywnościowe, pamiątkowy ręcznik poświęcony I Krajowemu Zjazdowi Delegatów NSZZ „Solidarność” w 1981 r.

Zaprezentowane zostały oryginalne zdjęcia z manifestacji środowisk anarchistycznych, materiały ulotne oraz plakaty takich stowarzyszeń jak Ruch Wolność i Pokój, Ruch Społeczeństwa Alternatywnego, Międymiastówka Anarchistyczna, czy Pomarańczowa Alternatywa.

do góry