Nawigacja

Aktualności

Kwiaty od gdańskiego oddziału IPN dla ks. kanonika Stanisława Płatka, współpracownika opozycji demokratycznej – Gdańsk, 7 czerwca 2023

Ks. kanonik honorowy Stanisław Płatek, obecnie przebywający w parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Nowym Porcie, w maju br. obchodził 90 urodziny. W czerwcu minie 55 lat od Jego święceń kapłańskich.

Z tej okazji delegacja Oddziału IPN w Gdańsku na czele z dyrektorem dr. Pawłem Warotem odwiedziła dostojnego jubilata, wręczając kwiaty i upominki.

***

Płatek Stanisław, ks., ur. 28 V 1933 w Raciborsku k. Wieliczki. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Teologiczny (1976), kierunek: socjologia religii. Do 1951 członek niezależnego harcerstwa.

Po 13 XII 1981 uczestnik protestów w Gdańsku, m.in. 16 XII pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców. Od 1983 w kontakcie z opozycją poprzez inicjatywę ks. Duilio Magnaniego (przewodniczący IKUE - Międzynarodowej Organizacji Katolików Esperantystów); współpracownik Biura przy Lechu Wałęsie; w VIII 1988 niósł posługę kapłańską, odprawiał msze św. w czasie strajków w stoczniach: Gdańskiej i Północnej.

W 1989 współpracownik gdańskiego KO „S”, udostępniał na spotkania Komitetu pomieszczenia plebanii kościoła św. Jadwigi Śląskiej w Gdańsku Nowym Porcie (biogram za: „Encyklopedia Solidarności”).

 

do góry