Nawigacja

Aktualności

Uroczystości Święta Narodowego Trzeciego Maja w Gdańsku

Uchwalona 3 maja 1791 roku przez Sejm Czteroletni Konstytucja była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”, a po utracie przez Polskę niepodległości przez 123 lata rozbiorów przypominała o polskiej suwerenności. W czasach PRL 3 maja był zwykłym dniem pracy. Komunistyczne władze nie zamierzały świętować rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchodziła je natomiast opozycja, narażając się w ten sposób na represje ze strony aparatu komunistycznego.

Uroczystości uchwalenia Konstytucji 3 Maja świętowaliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem „Godność”. Rozpoczęły się one od złożenia kwiatów pod pomnikiem Ojca Świętego Jana Pawła II i Prezydenta USA Ronalda Reagana na gdańskim Przymorzu. Tutaj okolicznościowe przemówienie wygłosił prezes Stowarzyszenia Czesław Nowak, oddając hołd twórcom Konstytucji III Maja. Słowo modlitwy poprowadził ks. Ludwik Kowalski. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele parlamentu Rzeczypospolitej, wojewody pomorskiego, działacze „Solidarności”, kombatanci.

Szczególnie miłym dla nas akcentem było uhonorowanie przedstawicieli IPN przez Stowarzyszenie „Godność” pamiątkowymi statuetkami w kształcie pomnika. Otrzymali je: dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku dr Paweł Warot „w uznaniu zasług za konsekwentną walkę o odkłamywanie naszej historii, przywracanie pamięci o zapomnianych bohaterach Solidarności i «Żołnierzach Wyklętych»”, dr Arkadiusz Kazański „w uznaniu zasługi za zbieranie informacji o działaczach Solidarności i utrwalaniu ich w encyklopedii i w książkach historycznych” oraz Anna Kołakowska wraz z mężem, Andrzejem „w dowód uznania za walkę o Niepodległą Polskę oraz utrwalanie pamięci o «Żołnierzach Wyklętych» w działalności społecznej i artystycznej”.

Dr Paweł Warot dziękując za wyróżnienie nawiązał do zasług Jana Pawła II i Ronalda Reagana w odzyskaniu naszej najnowszej niepodległości i uwolnieniu Polski z jarzma komunizmu. Zaznaczył, że Konstytucja III Maja była wielkim dziełem I Rzeczypospolitej. Dzięki niej Polacy nie zapomnieli o utraconej suwerenności, a ostatecznie przyczyniła się do odrodzenia Niepodległej w 1918 roku.

W dalszej części wydarzenia delegacje złożyły kwiaty pod pomnikami Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyży i bohaterki „Solidarności” Anny Walentynowicz we Wrzeszczu. Uroczystości zwieńczyła Msza święta w Bazylice św. Brygidy.

do góry