Nawigacja

Aktualności

Konferencja „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«, cz. III” – Warszawa, 21–22 lutego 2023

Dr Jan Hlebowicz z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN Gdańsk uczestniczył w ogólnopolskiej konferencji naukowej IPN, która odbyła się w Warszawie 21-22 lutego.

Historyk wygłosił referat na temat relacji wikariusza kapitulnego diecezji gdańskiej ks. Jana Cymanowskiego z środowiskiem księży „patriotów”.  

Główny temat był również pretekstem do skrótowego nakreślenia sylwetki kapłana, przedstawienia okoliczności objęcia funkcji wikariusza kapitulnego przez ks. Cymanowskiego, opisania – z jednej strony – stosunku władz partyjnych, UB i administracji wyznaniowej, z drugiej hierarchii kościelnej – wobec duchownego.

Celem konferencji, realizowanej w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych 1944–1989”, było przedstawienie sytuacji biskupów w realiach politycznych Polski „ludowej”. Chodziło nie tylko o zaprezentowanie poglądów hierarchów kościelnych, dotyczących sytuacji powojennej Polski, ale również omówienie, w jaki sposób duchowieństwo, wierni i władze komunistyczne oceniały poglądy i postawę danego biskupa.

do góry