Nawigacja

Aktualności

Projekt edukacyjny „Wybitni ziemianie w okresie międzywojennym. Gospodarka, kultura, nauka, dyplomacja” (zgłoszenia do 3 marca 2023)

W roku szkolnym 2022/2023 zapraszamy do udziału w projekcie edukacyjnym pt. „Wybitni ziemianie w okresie międzywojennym. Gospodarka, kultura, nauka, dyplomacja”.

Odrodzona Rzeczpospolita w okresie 20-lecia międzywojennego stanęła przed ogromem zadań obejmujących m.in. obronę własnych granic i interesów na polu walki i w salonach dyplomatycznych, odbudowę tkanki ekonomicznej, ujednolicenie systemu prawnego, edukacyjnego, wyrównanie różnic kulturowych i cywilizacyjnych kraju rozdartego przez ponad sto lat pomiędzy państwa zaborcze. Na wszystkich polach, w gospodarce, w tym przede wszystkim w rolnictwie i leśnictwie oraz poprzez kulturę, naukę, sztukę, politykę i dyplomację działali ziemianie. Kierując się wielowiekowym etosem państwowotwórczym aktywnie włączali się w budowę elit odrodzonego państwa.

Przekonanie, że „wyższe urodzenie pociąga za sobą przede wszystkim większe obowiązki, a nie tylko przywileje” (Witold Lutosławski, 1939) sprawiało, że ziemianie wprowadzali w życie powszechny w tej warstwie wzorzec osobowy, zgodnie z którym indywidualny wysiłek skierowany na zdobycie wykształcenia i doskonalenie moralne stanowił podwaliny pod działania dla dobra odrodzonej Polski.

W tegorocznej edycji konkursu pragniemy zwrócić uwagę na wybitne jednostki z warstwy ziemiańskiej, których osiągnięcia w różnych obszarach życia gospodarczego, politycznego, naukowego i kulturalnego wyznaczały najwyższe standardy dla międzywojennego społeczeństwa.

Zgłoszenia szkół do udziału w konkursie przyjmujemy do 3 marca 2023 r. Należy je przesłać do ogólnopolskiego koordynatora projektu dr. Pawła Mazura z Oddziału IPN w Krakowie, e-mail: pawel.mazur@ipn.gov.pl

termin: X 2022 – VI 2023

grupa docelowa: szkoły podstawowe (klasy VI – VIII), szkoły ponadpodstawowe

organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej i Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział w Krakowie, Fundacja im. Zofii i Jana Włodków w Krakowie

współorganizatorzy: Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu

 

koordynator ogólnopolski IPN:

dr Paweł Mazur 12 211 70 24, pawel.mazur@ipn.gov.pl

 

koordynatorzy regionalni:

Białystok: Anna Kamińska 85 664 57 71 / a.kamińska@ipn.gov.pl

Bydgoszcz: Piotr Wiejak 52 321 95 01 / piotr.wiejak@ipn.gov.pl

Gdańsk: dr Barbara Męczykowska 58 668 4908 / barbara.meczykowska@ipn.gov.pl

Katowice: dr Anna Zaczkowska 32 207 07 15 / anna.zaczkowska@ipn.gov.pl

Kielce: Edyta Krężołek 696 826 381 wewn. 101 / edyta.krezolek@ipn.gov.pl

Kraków: dr Paweł Mazur 12 211 70 24, pawel.mazur@ipn.gov.pl

Lublin: Agnieszka Skura 81 536 34 58 / agnieszka.skura@ipn.gov.pl

Łódź: Magdalena Zapolska-Downar 42 201 46 66 / magdalena.zapolska-downar@ipn.gov.pl

Poznań: dr Izabella Kopczyńska 61 835 69 54 / izabella.kopczynska@ipn.gov.pl

Rzeszów: Zenon Fajger 17 867 30 32 / zenon.fajger@ipn.gov.pl

Szczecin/Gorzów Wlk./Koszalin: Jarosław Palicki 95 718 28 54 / jaroslaw.palicki@ipn.gov.pl

Warszawa: dr Anna Maria Adamus 22 860 70 51 / annamaria.adamus@ipn.gov.pl

Wrocław/Opole: dr Stanisław Bogaczewicz 71 326 97 51 / stanislaw.bogaczewicz@ipn.gov.pl

do góry