Nawigacja

Aktualności

Konferencja „Budowanie tożsamości narodowej poprzez politykę historyczną” – Działdowo, 10 października 2022

Patronat honorowy nad konferencją objął prezes IPN dr Karol Nawrocki.

Konferencja odbyła się w Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR w Działdowie. Uczestniczyło w niej grono znakomitych gości, w tym podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka, wicewojewoda warmińsko-mazurski Piotr Opaczewski, senator Bogusława Orzechowska, przedstawiciele lokalnego samorządu, służb mundurowych, a także młodzież szkolna. Instytut Pamięci Narodowej reprezentował dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku dr Paweł Warot.

Uczestników konferencji przywitał przedstawiciel głównego organizatora, wiceprezes Stowarzyszenia Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” Andrzej Rutecki. Rozpoczęła się ona od uroczystego wręczenia wyróżnień „za szczególnie aktywny udział w upamiętnieniu historii narodu polskiego oraz krzewieniu patriotyzmu” przyznanych przez Stowarzyszenie ministrowi Andrzejowi Śliwce oraz Oddziałowi IPNw Gdańsku, reprezentowanego przez dr. Pawła Warota. „[IPN Gdańsk] od początku wspiera nasze działania” – podkreślił Andrzej Rutecki.

Następnie odbyły się okolicznościowe wystąpienia, m.in. ministra Andrzeja Śliwki, przedstawiciela IPN dr. Pawła Warota, senat Bogusławy Orzechowskiej. Odczytany został także list marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Elżbiety Witek.

Uważam to wyróżnienie, za wyróżnienie całego Instytutu Pamięci Narodowej – podkreślił dr Paweł Warot. IPN od dłuższego czasu ma przyjemność współpracować ze Stowarzyszeniem „Pamięć i Tożsamość” [...] Dzisiejsza konferencja świadczy o tym, jak wiele dobrego, nie tylko dla społeczności lokalnej robi Stowarzyszenie „Pamięć i Tożsamość”, ale praca Stowarzyszenia ma znaczenie dla nas wszystkich w wymiarze ogólnokrajowym.

Dyrektor gdańskiego IPN wymienił tutaj działania podejmowane przez Stowarzyszenie, m.in. upamiętnienie historii ofiar duchowieństwa polskiego w obozie Soldau.

Poważne państwo musi prowadzić mądrą, odważną, politykę historyczną – zaznaczył dr Paweł Warot. Obecnie, kiedy jednak widzimy, że wydarzenia przyspieszają, że historia przyspiesza, opowiadanie o tym, jak było naprawdę, kim jesteśmy, jest szczególnie istotne. Instytut Pamięci Narodowej stara się tę prawdę opowiadać na różne sposoby – kontynuował, przedstawiając działania pionu edukacji, nauki, wydawnictw i edukacji IPN.

W dalszej części spotkania zebrani goście wysłuchali referatów poświęconych tytułowemu zagadnieniu: „Budowanie tożsamości narodowej poprzez politykę historyczną”. Na ten trudny, wielowątkowy temat wypowiadali się:

  • prof. zw. dr hab. Wojciech Polak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wiceprzewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej) w wystąpieniu pt. „Czym jest i czemu powinna służyć polityka historyczna?”,
  •  prof. zw. dr hab. Wiesław Jan Wysocki (Instytut Historii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie) w referacie „Wyzwania polskiej polityki historycznej. Od ojkofobii do polityki resortowej”,
  • Maciej Mikołajczyk (prawnik obojga praw, świeckiego i kanonicznego, doktorant, działacz społeczny, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie) w wystąpieniu „Odpowiedzialność karna a reparacje”,
  • Adam Bujak (artysta fotografik, członek kapituły Orderu Orła Białego) w „Bóg, Honor i Ojczyzna”,
  • prof. zw. dr hab. Andrzej Nowak (Instytut historii UJ w Krakowie, Instytut Historii PAN) w wystąpieniu „Tradycje polskiej wolności i ich współczesne znaczenie”.

Po zakończeniu wydarzenia część gości udała się do Sanktuarium Błogosławionych Męczenników abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bpa Leona Wetmańskiego przy parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Działdowie. Tutaj minister Andrzej Śliwka, dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku dr Paweł Warot, senator Bogusława Orzechowska, prezes i wiceprezes Stowarzyszenia Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” Zenon Gajewski i Andrzej Rutecki oraz prof. zw. dr hab. Andrzej Nowak złożyli kwiaty.

 

Konferencja została zarejestrowana i dostępna jest on-line na stronie mojemojedzialdowo.pl:

 

Polityka historyczna zwana inaczej polityką pamięci to widoczny element budowy państwa polskiego w przestrzeni międzynarodowej oraz element wychowania kolejnych pokoleń Polaków. Polityka historyczna to również promowanie wzorców obywatelskich, upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych własnej tożsamości obywateli. Polityka historyczna może być realizowana na wielu płaszczyznach m.in. poprzez badania naukowe, programy edukacyjno-wychowawcze (Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Toźsamość”, główny organizator konferencji, prowadzi taki program pt. „Z Historią na TY” od 2016 r.), tworzenie instytucji wyspecjalizowanych, takich jak muzea czy izby pamięci, stworzenie lub rozszerzanie kalendarza świąt państwowych, wojewódzkich, powiatowych, miejskich czy też tworzenie produktów medialnych np. filmy edukacyjne, gry edukacyjne czy portale internetowe.

Organizatorami wydarzenia byli:

  • Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR

 

Patronat honorowy nad konferencją objął prezes IPN dr Karol Nawrocki. Pełna lista patronów honorowych, patronów medialnych, sponsorów znajduje się na stronie internetowej głównego organizatora.

Informacja na stronie Stowarzyszenia Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość”

do góry