Nawigacja

Aktualności

Szlakiem ciekawych historii - Bydgoszcz, 18 lipca - 31 sierpnia 2022

Wakacyjny projekt historyczno – turystyczny z nagrodami.

  • Szlakiem ciekawych historii

Zaproś do projektu swoich Rodziców, zbierz drużynę lub grupę przyjaciół, kolegów z klasy. Możesz też wziąć udział w projekcie w pojedynkę.

Opracujcie trasę spaceru historycznego prowadzącego przez cztery miejsca pamięci związane z najnowszą historią Polski w Twoim regionie.

Przejdź trasę z aparatem fotograficznym i dobrym humorem.

Wykonaj dokumentację fotograficzną wybranych czterech obiektów: pomników, tablic, miejsc pamięci, obiektów historycznych z okresu 1918 – 1989. (tylko cztery zdjęcia)

Wypełnij przygotowane przez nas portfolio:

Wklej 4 cyfrowe fotografie w odpowiednie miejsce

Wypełnij krótką metryczkę wg wzoru

Na mapie Twojego regionu, okolicy, małej Ojczyzny oznacz cztery miejsca pamięci, które zwiedziłeś i sfotografowałeś

Na Wasze cyfrowe albumy czekamy do końca wakacji pod adresem:

Do 8 sierpnia przesyłaj na : magdalena.basinska@ipn.gov.pl

Od 8 sierpnia przesyłaj na : katarzyna.maniewska@ipn.gov.pl

Czekają super nagrody !

Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją i przebiegiem Wakacyjnego projektu historyczno – turystycznego Szlakiem ciekawych historii oraz innych działań mających na celu realizację zadań ustawowych IPN-KŚZpNP. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych we wskazanych wyżej celach wyrażona przez osobę, której dane dotyczą(art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”), umowa (regulaminu konkursu), której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz interes publiczny (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

do góry