Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Zapraszamy na promocję nowej publikacji IPN o historii koszar w Nowym Porcie – Gdańsk, 28 czerwca 2022

„Niezwykła historia zwykłych obiektów. Historia zamknięta w murach. Koszary w Gdańsku Nowym Porcie” to pierwsza publikacja z serii nowego cyklu wydawniczego gdańskiego oddziału IPN. Jej autorem jest Grzegorz Goryński.

Promocja odbędzie się w Sali Kinowej Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2 w Gdańsku (ul. Strajku Dokerów 5) w dniu 28 czerwca br. (wtorek) o godz. 18.00. Weźmie w niej udział autor publikacji – Grzegorz Goryński, a poprowadzi je kierownik Zamku w Sztumie (oddziału Muzeum Zamkowego w Malborku), pasjonat i znawca historii dawnego Gdańska Aleksander Masłowski. 

Uczestnikom wydarzenie przekażemy bezpłatnie broszurę o koszarach w Nowym Porcie. Wstęp wolny.

W imieniu Oddziału IPN w Gdańsku w promocji weźmie udział naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Krzysztof Drażba.

Organizatorem wydarzenia jest Oddział IPN w Gdańsku. Dziękujemy za udostępnienie sali kierownictwu Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia.

***

W  swej bogatej ponadtysiącletniej historii Gdańsk mógł się poszczycić wieloma wspaniałymi kościołami, budynkami mieszkalnymi i użytku publicznego, a także fortyfikacjami służącymi do obrony tego pięknego miasta. W ciągu ostatnich dwustu lat powstało sporo nowych obiektów dla stacjonujących w mieście oddziałów, wzniesionych także rękami Francuzów, a  po nich Prusaków. Sto czterdzieści lat temu przekazano wojskom artyleryjskim nowe koszary w Gdańsku-Nowym Porcie. Od tamtego czasu mieszkało w nich wiele tysięcy żołnierzy armii niemieckiej oraz polskiej, a w okresie międzywojennym były domem dla części Polaków przebywających w Wolnym Mieście Gdańsku. Na początku II wojny światowej – największej z wojen w historii świata – stały się miejscem martyrologii tysięcy Polaków, a później służyły za kwaterę żołnierzom Wehrmachtu.

Po wojnie kompleks koszarowy przeszedł ponownie we władanie Polski. Odtąd jego budynki zajmowały jednostki Marynarki Wojennej i Wojsk Ochrony Pogranicza, a  dziś służbę pełnią tam funkcjonariusze Straży Granicznej. Ostatnie trzy dekady to w naszym kraju czas wielu zmian, także w strukturach militarnych. Obecnie w Gdańsku nie ma już wojska. Większość koszar przejęły instytucje cywilne, które wykorzystują je do nowych celów. Tylko w koszarach Nowego Portu są jeszcze „mundurowi” – co prawda już nie żołnierze, ale realizują zadania zarezerwowane wcześniej dla sił zbrojnych.

Nowoporckie koszary, niemi świadkowie dziejów, na trwałe wpisały się w krajobraz tej dzielnicy. Mają ciekawą, a mało znaną historię, intrygującą chyba tym bardziej, że nie są dostępne do zwiedzania. Sporo informacji na ich temat i odpowiedź na niejedno pytanie zainteresowany czytelnik znajdzie w tym tekście.

(wstęp do książki)

do góry