Nawigacja

Aktualności

Zgłoszenie - Regaty Żeglarskie im. gen. Mariusza Zaruskiego – Rewa, 3 lipca 2022

1. ZGŁOSZENIA DO REGAT


Wstępne zgłoszenia do regat przyjmuje:
Kacper Frąckowiak, tel. 695 814 390, kacper.frackowiak@gmail.com

 

We wstępnym zgłoszeniu należy zawrzeć:

- skład załogi (imię i nazwisko),

-nazwę załogi (np. Niepokonani),

- nazwę reprezentowanej jednostki (np. Szkoła Podstawowa w Rewie),

- ewentualny brak sternika (organizator zapewni sternika potrzebującym załogom).

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Termin zgłoszeń: 20.06.2022 r.

 

2. BIURO REGAT
Przystań Żeglarska Rewa - ul. Koralowa 5 Rewa, 81-198 Kosakowo

Kontakt w sprawie regat:
Kacper Frąckowiak, tel. 695 814 390, kacper.frackowiak@gmail.com


* Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych.

Z uwagi na sezon wakacyjny oraz kończący się Opener Festival liczba ogólnodostępnych miejsc może być ograniczona. Prosimy o rozważenie dojazdu środkami komunikacji: autobus linii 146.

3. PROGRAM REGAT


Niedziela, 3 lipca 2022 roku:
09:00– 10:30 -zgłoszenia do regat, losowanie i klarowanie łodzi, odprawa, wodowanie
i wypłynięcie na start,

10:10 – złożenie kwiatów na Alei Zasłużonych Ludzi Morza (część nieoficjalna),

10:30– 10:55 – oficjalne otwarcie regat, prelekcja Bartosza Januszewskiego o Gen. Mariuszu Zaruskim,

11:00 – start regat.

Wydarzenia towarzyszące na plaży:
11:00 – 14:00 – gry edukacyjne, gra terenowa, gry i zabawy żeglarskie, zajęcia plastyczne, nauka pierwszej pomocy, możliwość oglądania sprzętu nurkowego do badań archeologicznych jednostki „NNM Wodnik”, zwiedzanie pancernika „REWA”.

14:00 – 17:00 – wręczenie medali, pucharów oraz nagród, grill z muzyką szanty na żywo dla uczestników regat.

17:00 – zakończenie imprezy.

* podano godziny orientacyjne, które mogą ulec zmianie ze względu na przebieg regat.

4. SPOSÓB PROWADZENIA REGAT
Regaty zostaną rozegrane na łodziach klasy Puck. Łodzie wraz z osprzętem dostarcza Organizator.

Regaty odbędą się na trasie Rewa – Mechelinki – Rewa. Szczegóły dotyczące trasy przedstawione zostaną w Instrukcji Żeglugi.

5. PRZEPISY
Wszyscy uczestnicy regat mają bezwzględny obowiązek żeglugi w kamizelkach asekuracyjnych (kamizelki dostarcza Organizator). W regatach mają zastosowanie wybrane przepisy zdefiniowane w Przepisach Regatowych Żeglarstwa. Stosowane przepisy zostaną zawarte w Instrukcji Żeglugi. Instrukcja Żeglugi dostępna będzie na tablicy ogłoszeń w biurze regat.

6. WYMAGANIA OD UCZESTNIKÓW
Załogi muszą składać się z 3-4 osób.

Sternik musi posiadać patent min. żeglarza jachtowego.

7. NAGRODY
Organizator przyzna nagrody i puchary dla wybranych załóg.

Każdy uczestnik regat otrzyma dyplom, medal oraz koszulkę pamiątkową.

8. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzulę informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych umieszczono w załączniku.

 

Organizator: Instytut Pamięci Narodowej o/Gdańsk / Gmina Kosakowo

Współorganizator: Yacht Club Rewa / Stowarzyszenie Port Mechelinki

Patronat honorowy: Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki 

Współpraca: Konsul Generalny RP w Odessie Katarzyna Sołek

Partnerzy: Narodowe Muzeum Morskie, Związek Piłsudczyków RP, Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla, Kosakowskie Centrum Kultury, OSP Kosakowo, OSP RW Gdynia, Sołectwo Rewa, Sołectwo Mechelinki

Sponsor: Celstan Kosakowo

do góry