Nawigacja

Aktualności

Zmiana na stanowisku dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku

Od 17 stycznia 2022 roku, decyzją prezesa IPN dr. Karola Nawrockiego, pełniącym obowiązki Dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku będzie dr Paweł Warot. Prof. dr hab. Mirosław Golon, który dotychczas kierował gdańskim oddziałem Instytutu, będzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora.

W siedzibie IPN Gdańsk 14 stycznia odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezes IPN dr Karol Nawrocki ogłosił zmianę na stanowisku dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku.

Od 17 stycznia 2022 roku, pełniącym obowiązki Dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku będzie dr Paweł Warot. Prof. dr hab. Mirosław Golon, który dotychczas kierował gdańskim oddziałem Instytutu, będzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora.

Prezes IPN dr Karol Nawrocki podziękował za wieloletnią pracę na stanowisku dyrektora prof. Golonowi.

– To wybitny polski historyk, autor wielu bardzo ważnych książek i tekstów naukowych, człowiek, który przez 15 lat kierował gdańskim oddziałem IPN. Wśród swoich sukcesów ma nie tylko te, z pola nauki, ale także organizacyjne. Jednym z nich jest ta siedziba, w której obecnie się znajdujemy – podkreślił.

– Prof. Mirosław Golon dokończył też dzieła wybudowania siedziby Delegatury IPN w Bydgoszczy. To z kolei wiąże się z koniecznością dalszej rozbudowy Delegatury, która w pewnych zakresach – zasobu osobowego, ale też administracyjnego, aspiruje do rangi odrębnego oddziału. Prof. Golon będzie pełnił swoje obowiązki w Bydgoszczy jako zastępca dyrektora IPN Gdańsk – dodał.

Prezes IPN przedstawił następnie nowego dyrektora IPN Oddział w Gdańsku, który w latach 2020-2022 był naczelnikiem olsztyńskiej Delegatury IPN.

– To naukowiec i badacz, który ma na koncie ważną monografię poświęconą Wojewódzkiemu Urzędowi Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie, ale także propagator historii, niezwykle aktywny medialnie w Olsztynie, zarówno w telewizji, radiu, jak i w przekazach prasowych. Bardzo istotne, co wskazuje na jego sprawność, to fakt, że zaledwie z 11 pracownikami w Olsztynie dokonywał rzeczy nieprawdopodobnych, wykazując się ogromną efektywnością i determinacją. Zostawia też Delegaturę w Olsztynie z nowym budynkiem – mówił prezes IPN.

Następnie głos zabrał dr Paweł Warot, nowy dyrektor IPN Gdańsk.

– Chciałbym podziękować prezesowi IPN za zaufanie, którym mnie obdarzył. Będę robił wszystko, aby sprostać tej z pewnością niełatwej misji. Będziemy w oddziale gdańskim kontynuować wszystko to, co w nim najlepsze i jednocześnie będę się starał zdynamizować działania edukacyjne, naukowe i medialne związane z aktywnością IPN Gdańsk – mówił.

Prof. Mirosław Golon, dotychczasowy dyrektor oddziału, podziękował pracownikom IPN Gdańsk.

– Po 15 latach składam wielkie podziękowania wszystkim, także obecnemu prezesowi IPN, z którymi miałem zaszczyt współpracować. Dziękuję wszystkim, z którymi miałem przyjemność działać na rzecz mądrej, dobrej polskiej polityki historycznej – zaznaczył.

Konferencję prasową poprowadził dr Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy IPN.


Paweł Piotr Warot – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, publicysta i urzędnik państwowy.

W 2005 r. ukończył historię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2017 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy obronił pracę doktorską na podstawie dysertacji „Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie 1945-1956. Struktury, kadry, działalność”.

Pracę w Delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie rozpoczął w 2006 r. W latach 2018-2019 r. kierował Biurem Edukacji Narodowej w Oddziale IPN w Białymstoku. W latach 2020-2022 naczelnik olsztyńskiej Delegatury IPN.

W badaniach naukowych koncentruje się na zagadnieniu totalitaryzmów XX w., ze szczególnym uwzględnieniem historii służb specjalnych, funkcjonowania mediów oraz uwikłaniu przedstawicieli elit we współpracę z reżimem komunistycznym.

Autor ponad stu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym opracowań: Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie. Struktury – kadry – działalność (2021), Radio Olsztyn 1952-1980 (2014), Olsztyńskie Zakłady Graficzne 1945-2015 (2015), współautor prac: Twarze olsztyńskiej bezpieki. Informator personalny kierownictwa UB i SB w Olsztynie (2007), Olsztyński »Czerwiec« ’89 (2009), Śladami zbrodni 1944-1956 (2012), Wbrew partii i cenzurze. Media podziemne w PRL. Studia i materiały (2012). Publikował m.in. w: „Dziejach Najnowszych”, „Komunikatach Mazursko-Warmińskich”, „Glaukopisie”, „Biuletynie IPN”, „Mrągowskich Studiach Humanistycznych”, „Gazecie Polskiej”, „Nowym Państwie”, „Naszej Historii”, „Debacie”.

Zrealizował kilkadziesiąt autorskich audycji o tematyce historycznej, w tym w Polskim Radio Olsztyn „Z archiwum IPN”, a także wraz w katolickim Radio I w Białymstoku – audycje „Droga do II wojny światowej” i „II wojna światowa”. Współpracował z TVP 3 Białystok. Często bierze udział w audycjach PR Olsztyn w ramach cyklu „Leksykon Historyczny IPN”.

Współpracuje z NSZZ „Solidarność” (Region Warmińsko-Mazurski, Region Podlaski). Jest prezesem Warmińsko-Mazurskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, współdziała też ze środowiskami dawnej opozycji antykomunistycznej, m.in. Stowarzyszeniem „Pro Patria”, Stowarzyszeniem Historycznym im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, Stowarzyszeniem Więzionych Internowanych i Represjonowanych „WIR”.

Odznaczony: Brązowym Krzyżem Zasługi (2020), Medalem Pro Memoria (2015).

do góry