Nawigacja

Aktualności

Stan wojenny 1981-1983. Prezentacja materiałów edukacyjnych IPN z udziałem Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz dyrektora IPN Gdańsk – 13 stycznia 2022

W naszej ofercie znalazły się m.in. eseje historyczne, ćwiczenia dla uczniów, wybory źródeł, publikacje popularnonaukowe i wiele innych.

W siedzibie IPN Gdańsk 13 stycznia odbyła się oficjalna prezentacja materiałów edukacyjnych IPN poświęconych stanowi wojennemu 1981-1983.

W spotkaniu z udziałem przedstawicieli mediów wzięli udział:

  • Pomorski Kurator Oświaty Małgorzata Bielang
  • Dyrektor IPN Gdańsk prof. Mirosław Golon
  • Naczelnik OBEN Krzysztof Drażba
  • Naczelnik OBBH dr Daniel Czerwiński

– Stan wojenny to niezwykle ważne wydarzenie w najnowszej historii Polski. Instytut Pamięci Narodowej kieruje specjalną ofertę edukacyjną dla młodego pokolenia, której celem jest przybliżanie kontekstu, faktów, postaci, wydarzeń sprzed ponad 40 lat – podkreślił dyrektor IPN Gdańsk prof. Golon.

– W imieniu własnym, ale także w imieniu nauczycieli i wychowawców serdecznie dziękuję IPN za teki edukacyjne, które Instytut opracowuje. Stanowią one niezwykłą wartość i pomoc w codziennej pracy pedagogów (…). Informacje zawarte w przystępnie przygotowanych tekach trafiają do uczniów. Ja również, pracując w szkole, korzystałam z materiałów IPN, które wielokrotnie były bardzo ważnym elementem lekcji – zaznaczyła Małgorzata Bielang, Pomorski Kurator Oświaty.

Spotkanie poprowadził dr Jan Hlebowicz, asystent prasowy IPN Gdańsk.

W naszej ofercie znalazły się:

  • Teka edukacyjna „Stan wojenny 1981-1983” skierowana do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uczących takich przedmiotów jak historia, wiedza o społeczeństwie, język polski czy historia sztuki. Celem zawartych w publikacji materiałów jest uzupełnienie i rozwinięcie obecnej w podręcznikach szkolnych narracji, odnoszącej się do okresu stanu wojennego, tj. przyczyn, źródeł i okoliczności jego wprowadzenia, przebiegu, najważniejszych wydarzeń oraz skutków dla szeroko pojętego życia politycznego i społeczno-gospodarczego w latach 80. XX wieku.

Teka edukacyjna składa się z trzech zeszytów:

Zeszyt 1: Eseje historyczne

Zeszyt 2: Propozycje ćwiczeń dla ucznia, małe projekty badawcze

Zeszyt 3: Wybór źródeł

Recenzentami teki są: prof. dr hab. Mirosław Golon, Magdalena Dzienis-Todorczuk

  • Najnowsza publikacja popularnonaukowa IPN Gdańsk „Różne oblicza stanu wojennego”. Wydawnictwo pod redakcją dr. Daniela Czerwińskiego zostało opracowane przez zespół: dr Piotr Brzeziński, Robert Chrzanowski, dr Grzegorz Majchrzak i Wojciech Wabik.

  • W trakcie spotkania zaprezentowane zostały także najnowsze publikacje naukowe IPN na temat stanu wojennego i Solidarności.

do góry