Nawigacja

Aktualności

Historia Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku w roku 100. rocznicy powstania Klubu Sportowego Gedania. Nasze inicjatywy

Upamiętnienia, wystawy, publikacje i najnowszy kalendarz IPN z życiorysami Polaków z WMG. Prezentujemy działania IPN Gdańsk.

W siedzibie IPN Gdańsk (Al. Grunwaldzka 216) 5 stycznia odbył się briefing prasowy poświęcony historii Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku w roku 100. rocznicy powstania Klubu Sportowego Gedania.

Podczas spotkania z dziennikarzami dyrektor IPN Gdańsk prof. Mirosław Golon wraz ze współpracownikami – Katarzyną Lisiecką, naczelnikiem OBUWiM oraz Krzysztofem Drażbą, naczelnikiem OBEN, przedstawili najważniejsze rocznicowe inicjatywy. Spotkanie poprowadził dr Jan Hlebowicz, asystent prasowy.

– Historia Gedanii, klubu ściśle związanego z instytucjami Państwa Polskiego, dalece wykracza poza aktywność sportową. W ramach Gedanii, organizacji do której należało kilkuset członków, prowadzona była działalność kulturalna, oświatowa, charytatywna, konspiracyjna – mówił prof. Golon.

– Polacy mieszkający w Wolnym Mieście Gdańsku byli szykanowani w okresie po 1918 roku, eksterminowani po roku 1939, a niektórzy nawet brutalnie represjonowani po 1945 roku. Ponosili straszną ofiarę z powodu swojego przywiązania do polskości. IPN Oddział w Gdańsku w roku 100. rocznicy powstania Gedanii o wielu tych postaciach przypomni – dodał.  

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej opracowało infografiki „Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku 1920–1939” zawierające główne fakty historyczne oraz dane statyczne o Polakach w WMG. Infografika przygotowana została przez dr Barbarę Męczykowską.

IPN Gdańsk wydał także kalendarz ścienny na 2022 rok  „»Nie rzucim ziemi skąd nasz ród...«. Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku” z biogramami wybitnych Polaków prowadzących działalność polityczną, społeczną, kulturalną w Wolnym Mieście Gdańsku.

Bezpłatny kalendarz można odebrać w siedzibie IPN Gdańsk (Al. Grunwaldzka 216) od 10 stycznia do wyczerpania zapasów (w dniach roboczych, w godzinach od 8.00 do 16.00). Liczba kalendarzy jest ograniczona.

 

OBEN IPN Gdańsk przygotowuje wystawę modułową „Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku”.

W tym roku odbędą się spacery historyczne śladami polskich instytucji i firm w WMG, podczas których wykorzystana zostanie technologia rzeczywistości wirtualnej (VR).

OBEN IPN Gdańsk zorganizuje też rajd rowerowy śladami Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku.

W przygotowaniu jest publikacja popularnonaukowa „»Nam Polakom w Gdańsku więcej niż komukolwiek potrzeba wykształcenia charakterów, tężyzny moralnej i dyscypliny narodowej«. Sportowcy i działacze Klubu Sportowego Gedania”. Planowana premiera – wrzesień 2022 r.

Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku przygotowało spis polskich patriotów, działaczy na rzecz krzewienia polskości w Wolnym Mieście Gdańsku, 1500 nazwisk, biogramów, danych adresowych gotowych do zamieszczenia w publikacji, w aplikacji po miejscach pamięci, na wystawie, w folderach i na pocztówkach.

Planowane jest także stworzenie pocztówek z biogramami Polaków z WMG, które będzie można umieszczać w przygotowanym przez IPN specjalnym, okolicznościowym wydawnictwie.

OBUWIM IPN Gdańsk realizuje tablice pamiątkowe w hołdzie „Gdańskim Orłom”.

Wśród nich jest wykonane już upamiętnienie poświęcone Kazimierzowi Sołtysikowi, dziennikarzowi, nauczycielowi, uczestnikowi walk o granice II Rzeczypospolitej, współtwórcy polskiej oświaty w Wolnym Mieście Gdańsku.

Jednym z planowanych działań jest wykonanie tablic-witraży oraz innych upamiętnień.

do góry