Nawigacja

Aktualności

Zapraszamy na quiz z okazji 122 urodzin Eugeniusza Bodo (czekamy na odpowiedzi do 30 grudnia 2021 r. do godz. 16.00)

122 lata temu – 28 grudnia 1899 r. – urodził się Eugeniusz Bodo, jeden z najwybitniejszych artystów filmowych II RP. Z tej okazji IPN Gdańsk przygotował krótki test jednokrotnego wyboru.

Na zwycięzców czeka 10 egzemplarzy książki „Kino pod okupacją. Wojenne losy i postawy polskich filmowców (1939–1945)”. Odpowiadając w e-mailu na pytania, prosimy także o podanie adresu do wysyłki publikacji. Wyniki ogłosimy 10 stycznia 2022 roku, wtedy też nastąpi wysyłka nagród (które otrzymają osoby, które jako pierwsze prześlą prawidłowe odpowiedzi). Życzymy powodzenia!

Odpowiedzi prosimy przesyłać do 30 grudnia 2021 r. (do godz. 16.00) na adres: bartosz.januszewski@ipn.gov.pl

Pytania:

I. Ojciec Eugeniusza Bodo, Teodor Junod, był:

 1. łódzkim fabrykantem
 2. aktorem scen warszawskich
 3. właścicielem łódzkiego iluzjonu „Urania”
 4. inżynierem kolei żelaznych w Genewie   

 

II. Eugeniusz Bodo był:

 1. obywatelem Polski
 2. obywatelem Szwajcarii
 3. obywatelem Polski i Szwajcarii
 4. bezpaństwowcem

 

III. Sceną wodewilową Warszawy, na której aktor stawiał pierwsze kroki był/o:

 1. Qui Pro Quo
 2. Morskie Oko
 3. Cyrulik Warszawski
 4. Tip-Top

 

IV. Do grona założycieli wytwórni filmowej B-W-B Film należeli obok Bodo:

 1. Adolf Dymsza i Aleksander Żabczyński
 2. Adam Brodzisz i Michał Waszyński
 3. Ludwik Sempoliński i Konrad Tom
 4. Franciszek Brodniewicz i Henryk Wars

 

V. W czasie prowadzonego przez NKWD śledztwa Eugeniusz Bodo był przetrzymywany w więzieniu:

 1. Brygidki
 2. Łukiszki
 3. Łubianka
 4. Butyrki

 

Podpowiemy, gdzie można znaleźć odpowiedzi: Eugeniusz Bodo. Z wielkiego ekranu w otchłań Gułagu.

***

Klauzula informacyjna w związku z udziałem w quizie IPN 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • rejestracji oraz udziału w teście wiedzy o Eugeniuszu Bodo,
 • kontaktu związanego z przesłaniem nagrody książkowej „Kino pod okupacją. Wojenne losy i postawy polskich filmowców (1939-1945)”

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a (wyrażenia przez Panią/Pana zgody poprzez przesłanie zgłoszenia), e (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej ‑ Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności,  poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed  nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony  przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP:

inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione przez Administratora danych oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia seminarium i wydania certyfikatów  lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna  Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych  osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

do góry