Nawigacja

Aktualności

W Potulicach i Fordonie odbyły się uroczystości związane z 40 rocznicą Stanu Wojennego - Bydgoszcz, 13 grudnia 2021

Instytut Pamięci Narodowej reprezentowała Naczelnik bydgoskiej Delegatury IPN, Edyta Cisewska.

Od 13 grudnia 1981 roku Zakład Karny w Potulicach stał się jednym z 52 obozów internowanych dla działaczy „Solidarności” i opozycji. Zatrzymani byli początkowo kierowani do komend dzielnicowych MO, po czym wysyłano ich do więzień lub innych miejsc odosobnienia.

Delegacje opozycjonistów internowanych i represjonowanych w stanie wojennym na czele z Janem Wyrowińskim, byłym posłem i wicemarszałkiem Senatu RP oraz liczne delegacje złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą działaczy opozycji antykomunistycznej więzionych i przetrzymywanych w Zakładzie Karnym.

Kwiaty złożone zostały także przed murami fordońskiej jednostki penitencjarnej pod tablicą upamiętniającą wydarzenia grudnia 1981 roku.

W Zakładzie Karnym w Bydgoszczy – Fordonie od 13.12.1981 r. utworzono ośrodek odosobnienia kobiet. W pawilonie I wyodrębniony został oddział, w którym internowano czołowe działaczki opozycji politycznej. Lista z początków stycznia 1982 roku zawiera 44 nazwiska kobiet z Gdańska, Torunia, Grudziądza, Bydgoszczy oraz pojedyncze, z Płocka i Konina.

do góry