Nawigacja

Aktualności

Stan Wojenny w Polsce. Przyczyny i konsekwencje - Bydgoszcz, 9 grudnia 2021

W sesji naukowej wziął udział Dyrektor IPN Gdańsk, prof. Mirosław Golon

W Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła  się sesja naukowa - Stan Wojenny w Polsce. Przyczyny i konsekwencje.

Sesję rozpoczął Wojewoda Kujawsko - Pomorski Mikołaj Bogdanowicz

 

 

Oranizatorami sesji byli: Wojewoda Kujawsko - Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Poseł do Parlamentu Europejskiego Kosma Złotowski, Centrum Badań Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy.

 

 

Pierwszy referat „ Przyczyny wprowadzenia stanu wojennego w Polsce” wygłosił prof. Wojciech Polak

Dygnitarze komunistyczni kalkulowali, że związek Solidarność będzie plątaniną, że powstanie regionalnie i władza łatwo sobie z nim poradzi. Solidarność stała się jednak związkiem ogólnopolskim, podzielonym na regiony. Władza komunistyczna wiedziała, że Solidarność trzeba zniszczyć. Pierwsze listy internowania powstały już jesienią 1980 r. – mówił podczas swojego wystąpienia prof. Wojciech Polak -  Wojskowe Grupy Operacyjne miały oswoić obywateli z mundurami na ulicach. Jaruzelski bał się aglomeracji śląskiej dlatego szukał pomocy u Kulikowa, ale Sowieci nie zamierzali ingerować. Stan wojenny obrósł pewną mitologią o wkroczeniu armii sowieckiej. Historycy do piór, opisujemy, jak naprawdę było – zaapelował prof. Polak.

 

 

O stanie wojennym w województwie bydgoskim mówił dr Krzysztof Osiński

Stan wojenny to czasy tragiczne, trudne, Polacy przekonali się czym jest komunizm. Solidarność obudziła nadzieję na wolność dlatego traktowana była jako zło. Przejawem Stanu Wojennego były internowania. W Bydgoszczy internowano 71 osób, najmłodszy miał 22 lat  - mówił dr Osiński.

 

Dyrektor IPN Gdańsk, prof. Mirosław Golon w swoim wystąpieniu mówił o Upamiętnieniu stanu wojennego

Stan Wojenny to nie tylko te 586 dni ponieważ jeszcze w 1984 r. zamordowano ks. Jerzego Popiełuszkę czy Piotra Bartoszcze – podkreślał prof. Golon

Podczas sesji dyrektor Regionu Sieci Bydgoszcz w Poczcie Polskiej Karol Górski wraz z Waldemarem Kawińskim autorem projektu zaprezentowali okolicznościowe wydawnictwa filatelistyczne  Poczty Polskiej upamiętniające generała Zbigniewa Nowka.

 

Sesję zakończyło rozstrzygnięcie wojewódzkiego Konkursu Historycznego "Przywracanie pamięci. Oblicza Stanu Wojennego", który organizował Poseł do Parlamentu Europejskiego, Kosma Złotowki. 

Sesji towarzyszyła wystawa Instytutu Pamięci Narodowej „586 dni stanu wojennego”.

do góry