Nawigacja

Aktualności

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN rozpoczyna prace poszukiwawcze na Cmentarzu Farnym - Grudziądz, 22 listopada 2021

Celem rozpoczynających się prac jest odnalezienie szczątków dwóch ofiar represji komunistycznych skazanych na kary wieloletniego więzienia przez Wojskowe Sądy Rejonowe w Olsztynie i Wrocławiu.

W wyniku dotychczas przeprowadzonych kwerend archiwalnych ustalono, że na  Cmentarzu Farnym w Grudziądzu dokonywane były pochówki osób wyznania rzymsko-katolickiego, które straciły życie w wyniku represji komunistycznych w latach 1945 – 1956. Były to zarówno osoby skazane na karę śmierci, jak i osoby zmarłe w trakcie odbywania kary w jednym z grudziądzkich więzień czy też w Okręgowym Szpitalu Więziennym nr 1 w Grudziądzu.

Do tego szpitala kierowani byli chorzy więźniowie z terenu całej Polski, ale większość z nich stanowili osadzeni z więzień zlokalizowanych na jej północnych obszarach.

Wśród skazanych było wiele kategorii więźniów. Przebywali tam skazani za:

- działalność niepodległościową skierowaną przeciwko władzom komunistycznym, zarówno w konspiracyjnych strukturach cywilnych, jak i oddziałach zbrojnych,

- pomoc udzielaną strukturom konspiracyjnym,

- tzw. „szeptaną propagandę”,

- chłopi którzy stawiali opór przymusowej kolektywizacji wsi lub nie wywiązywali się z dostaw obowiązkowych,

- osoby, które w jakikolwiek sposób naraziły się ówczesnej władzy.

Wśród osadzonych byli również:

- zbrodniarze niemieccy,

- skazani za rzeczywistą, lub sfingowaną, współpracę z okupantem niemieckim,

- członkowie i współpracownicy podziemia ukraińskiego,

- przestępcy kryminalni.

Z dostępnej dokumentacji wynika, że w latach 1945 – 1956 w różnych jednostkach więziennych w Grudziądzu straciły życie nie mniej niż 272 osoby. W tym 163 mężczyzn, 89 kobiet i 20 dzieci matek tam uwięzionych.

Mimo poważnych trudności w trakcie typowania miejsc pochówku poszczególnych ofiar, wynikających z braku pełnej i szczegółowej dokumentacji, Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN Delegatura w Bydgoszczy ustaliła je w kilku przypadkach z dużym prawdopodobieństwem.

do góry