Nawigacja

Aktualności

Kolejny bohater wpisany do ewidencji grobów weteranów – 22 października 2021

Decyzją prezesa IPN dr. Karola Nawrockiego do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski został wpisany Józef Alicki, hubalczyk, uczestnik wojny obronnej 1939 r., żołnierz ZWZ/AK.

Józef Alicki – urodził się 12 października 1913 r. we wsi Wiśniówek w powiecie wysokomazowieckim. Służbę wojskową rozpoczął w 1936 r. służąc w 10. Pułku Ułanów w Białymstoku. Następnie ukończył Szkołę Podoficerską w Grodnie uzyskując stopień kaprala.

Zmobilizowany we wrześniu 1939 r. walczył w obronie ojczyzny. Nie złożył broni i z oddziałem mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, przedarł się na Kielecczyznę. Tam, pod jego dowództwem walczył w Oddziale Wydzielonym Wojska Polskiego na stanowisku dowódcy plutonu kawalerii. Szczególnie zasłużył się w zwycięskiej bitwie z Niemcami w pobliżu wsi Hucisko. Po śmierci mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” przez ponad 2 miesiące kontynuował walkę.

Od grudnia 1941 do maja 1944 r. służył w sekcji kolejowej wywiadu wojskowego w Białymstoku podporządkowanym Związkowi Walki Zbrojnej/Armii Krajowej. Pełnił funkcję kuriera pomiędzy Białymstokiem i Warszawą oraz Białymstokiem i Grodnem posługując się pseudonimem „Dubicz”. Józef Alicki przewoził do Warszawy raporty wojskowe, które przekazywał w 2 punktach pocztowych, a w drodze powrotnej zabierał pieniądze na działalność podziemną.

W obawie przed dekonspiracją ze strony niemieckiego okupanta J. Alicki wyjechał do Warszawy, gdzie nadal kontynuował działalność podziemną. Został zdekonspirowany 10.12.1944 r. W wyniku przeszukania znaleziono i zakwestionowano pieniądze przeznaczone na działalność niepodległościową. W akcie oskarżenia sporządzonym przez oficera śledczego WUBP w Warszawie czytamy, że po uwolnieniu terenów Otwocka, Pragi i Świdra przez Armię Czerwoną i Wojsko Polskie oskarżony (J. Alicki) nadal rozwijał działalność mającą na celu obalenie ustroju demokratycznego Polski. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie skazał go na karę 5 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 3 lata.

Represjonowany przez Służbę Bezpieczeństwa w ramach Kwestionariuszy Ewidencyjnych o krypt. „Orlik” (1974-1976 ) i „Justyn” (1981-1985).

Ppor. Józef Alicki został odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy, dwukrotnie Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Partyzanckim. Zmarł 9.06.1989 r., został pochowany na cmentarzu komunalnym w Iławie.

Grób Józefa Alickiego decyzją Prezesa IPN z 30.09.2021 r. został wpisany do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski pod nr 2396.

Procedurę wpisu do ewidencji oraz biogram bohatera przygotowało Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku.

do góry