Nawigacja

Aktualności

Zmarł Lech Tomaszewski, zasłużony działacz „Solidarności”

Lech Tomaszewski postanowieniem Prezydenta RP w 2018 r. został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

O śmierci Lecha Tomaszewskiego poinformowała rodzina w mediach społecznościowych.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 1 października. O godz. 14.00 sprawowana będzie Msza św. w kościele pw. św. Trójcy w Strzelnie. Ostatnie pożegnanie zmarłego zaplanowano na godz. 15.00 na starym cmentarzu.
Lech Tomaszewski był działaczem NSZZ „Solidarność” w regionie bydgoskim. W sierpniu 1980 r. wszedł w skład Komitetu Strajkowego w Inowrocławskich Zakładach Chemicznych, a następnie zaangażował się w tworzenie zakładowych struktur związkowych, zostając Przewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”.
Ponadto był członkiem Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” oraz Delegatem na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”.
W 1981 r. był współzałożycielem podziemnych wydawnictw i pism niezależnych. Współredagował Serwis Informacyjny Regionalnej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” (biuletyn „Solidarność Wyborcza”).
W latach 1982-1989 kontynuował działalność w nielegalnych strukturach „Solidarności”, koordynując aktywność podziemnej grupy w Strzelnie. Współredagował, wydawał oraz kolportował nielegalne wydawnictwa i ulotki na terenie Inowrocławia, Mogilna i Strzelna.
Z powodu akcji plakatowania oraz posiadania nielegalnych wydawnictw został ukarany grzywną przez Kolegium do Spraw Wykroczeń. Organizował spotkania działaczy podziemia z regionu bydgoskiego, uczestniczył w organizacji Mszy za Ojczyznę oraz Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Strzelnie.
W związku z prowadzoną działalnością był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1980-1988.
Lech Tomaszewski postanowieniem Prezydenta RP w 2018 r. został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

do góry