Nawigacja

Aktualności

W niedzielę 12 września uroczysta beatyfikacja Prymasa Wyszyńskiego. Zapraszamy na spacer z historią o Wielkim Kapłanie – Prymasie Tysiąclecia

Przed siedzibą Oddziału IPN w Gdańsku (al. Grunwaldzka 216) oraz przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu (pl. Teatralny 2) można już obejrzeć najnowszą wystawę biograficzną IPN „Stefan Wyszyński”. Jej uroczyste otwarcie w Toruniu nastąpiło w poniedziałek 13 września o godz. 10.00, a w Gdańsku o godz. 14.30.

GDAŃSK

Wystawa stanęła przed budynkiem Oddziału IPN w Gdańsku. Uroczyście otworzył ją prof. Mirosław Golon, dyrektor oddziału. W wywiadzie udzielonym mediom przedstawiciel IPN mówił o ważnej roli prymasa w najnowszej historii Polski i podkreślił, jak ważny etap w kształtowaniu się osobowości kardynała nastąpił w ciągu jego lat młodzieńczych. Zapowiedział również dalsze prace nad wystawą i poszerzenie jej o nowe panele.

Wystawa w Gdańsku dostępna będzie przez najbliższe dwa tygodnie.

 

TORUŃ

Wystawa stanęła przed Kujawsko-Pomorskim Urzędem Marszałkowskim (obok Teatru i Urzędu Miasta), tuż przy samym wejściu północnym na przepiękną toruńską starówkę. W prezentacji udział wziął marszałek Województwa Kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, prof. Wojciech Polak – wiceprzewodniczący Kolegium IPN, prof. Mirosław Golon – dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku oraz dwaj wybitni historycy kościoła z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: prof. Waldemar Rozynkowski oraz dr hab. Michał Białkowski, prof. UMK, a także inni goście i liczne media. Ze względu na to, że na wczorajszych wspaniałych uroczystościach beatyfikacyjnych w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie był zarówno marszałek Województwa,  jak i dyrektor oddziału oraz większość występujących, podczas uroczystego otwarcia wystawy IPN Prymasie wiele mówiono także o błogosławionej Elżbiecie Róży Czackiej, o wspólnych kontaktach Obojga Błogosławionych i o Wielkim dziedzictwie jakie pozostawili.

Zdaniem prof. Rozynkowskiego najważniejsze wydarzenie związane z osobą błogosławionego Stefana Wyszyńskiego na terenie naszego województwa to uwięzienie go w Rywałdzie, które miało miejsce od 26 września do 12 października 1953 r. -  Trwało ono w sumie tylko 17 dni, było jednak niezwykle trudnym, a jednocześnie ważnym doświadczeniem dla prymasa i dla Kościoła w Polsce. O uwięzieniu prymasa można powiedzieć, że był to czas, w którym „narodził się nowy prymas”- mówi prof. Rozynkowski.

***

Stefan Wyszyński był inicjatorem listu do rządu, który przeszedł do historii pod nazwą Non possumus, wyrażającego stanowczy sprzeciw Episkopatu Polski wobec postępowania władz komunistycznych. Reakcją było aresztowanie prymasa 25 września 1953 r. i przetrzymywanie do jesieni 1956 r. Napisał wtedy słynny tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu, złożonych 26 sierpnia 1956 r. na Jasnej Górze przy udziale miliona wiernych. Przez 9 lat prowadził duchową Wielką Nowennę, przygotowującą do obchodów Millenium Chrztu Polski w 1966 r. Wielotysięczne uroczystości religijne odbywały się w całym kraju, a ich kulminacja od 2 do 4 maja 1966 r. na Jasnej Górze w Częstochowie zgromadziła blisko 2 miliony Polaków. W żadnym innym państwie bloku sowieckiego nie doszło do manifestacji religijnych na taką skalę, związanych również z dążeniami niepodległościowymi. Rok wcześniej, w 1965 r. kardynał Wyszyński był jednym z inicjatorów listu biskupów polskich do biskupów niemieckich, ostro potępianego w oficjalnej propagandzie PRL. W latach 1980–1981, mimo pogarszającego się stanu zdrowia, starał się pełnić rolę pośrednika w negocjacjach pomiędzy władzami komunistycznymi a „Solidarnością".

do góry