Nawigacja

Aktualności

Zmarł Józef Szyler (1944-2021) – bohater Grudnia '70

W 2018 r. został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Józef Szyler, syn Tadeusza i Antoniny, urodził się 2 lipca 1944 r. w Rożniatowie (gmina Zarzecze, powiat Przeworsk). Po skończeniu ZSZ w Jarosławiu wyjechał do Katowic, a następnie do Gdańska, gdzie w 1964 r. podjął pracę w Stoczni Gdańskiej.

W grudniu 1970 r. zatrudniony był  jako elektryk na wydziale W-4 Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Od 15.12.1970 r. aktywnie uczestniczył w demonstracjach i strajkach w Gdańsku. Uczestniczył także w strajku stoczniowców w styczniu 1971 r. Nawoływał do podjęcia strajku 29.03.1971 r. Pod koniec kwietnia 1971 r. uczestniczył w działaniach mających nadać uroczystościom 1-majowym organizowanym w Gdańsku charakter żałobny. Był członkiem powołanego 24.04.1971 r. 6-osobowego komitetu mającego zorganizować składanie 1 maja wieńców żałobnych przed bramą nr 2 stoczni.

Poddano go obserwacji w ramach kwestionariusza operacyjnego oraz prowadzono rozmowy  profilaktyczno-ostrzegawcze. Podjęto także działania w celu zwolnienia go z pracy w stoczni. Pracę w Stoczni Gdańskiej zakończył 8.07.1971 r. i powrócił do Mielca. Tutaj jako pracownik Zakładu Robót Budowlanych nr 3 w Mielcu jesienią 1980 roku współtworzył w swoim zakładzie  powstający związek NSZZ „Solidarność”.

Biogram opracowano na podstawie materiałów archiwalnych IPN, za: https://odznaczeni-kwis.ipn.gov.pl/persons/view/176ac50d-1373-41c4-b245-c58c261d2f00

Pogrzeb odbył się 30 marca w Mielcu w kościele na Smoczce. W uroczystości pogrzebowej, z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych, wziął udział prezes IPN dr Jarosław Szarek oraz delegacja rzeszowskiego oddziału IPN.

 

  • Pogrzeb Józefa Szylera (1944-2021)
  • Pogrzeb Józefa Szylera (1944-2021)

 


Nazwisko Józefa Szylera pojawia się w dokumentach zgromadzonych w Archiwum IPN związanych z działalnością tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa „Bolek” z gdańskiej stoczni. Józef Szyler i Lech Wałęsa pracowali na jednym wydziale w stoczni. Według dokumentów TW „Bolek” aktywnie rozpracowywał Józefa Szylera. Więcej na ten temat zobacz [w:] SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii”.

Dodatkowo zobacz:

https://hej.mielec.pl/pl/11_wiadomosci/49753_j-zef-szyler-z-orderem-od-dudy-na-niego-mia-donosi-wa-sa.html

https://korso24.pl/historia/nie-zyje-bohater-gdanskiego-grudnia70-od-wielu-lat-mieszkal-na-podkarpaciu/3pP0LIzOqauUfWFljT9G

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/biuletyn-ipn/9630,Biuletyn-IPN-nr-8-92006.html

http://www.polska1918-89.pl/pdf/kolebka-solidarnosci,5545.pdf

do góry