Nawigacja

Aktualności

Zmarł ksiądz radca Stefan Graś – 1 stycznia 2021

Ks. Stefan Graś był duszpasterzem środowisk partyzanckich i patriotycznych, opiekunem miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Warlubie i okolic. Wspierał oraz był jednym z inicjatorów budowy Pomnika Niepodległości w Lipinkach, był przyjacielem Biegu Szlakiem Leśnych, kultywował pamięć o ważnych wydarzeniach historycznych oraz patriotycznych.

Urodził się w 1935 r., w leśnictwie Borsztal koło Kościerzyny. Pochodził z rodziny o tradycjach patriotycznych i religijnych. Ojciec był powstańcem wielkopolskim i żołnierzem 1920, mama zwracała dużą uwagę na wychowanie religijne. Dorastał w leśnictwie Rakówko k. Pieniążkowa, święcenia kapłańskie otrzymał w Pelplinie w 1959 r. Następnie jako wikariusz został skierowany do parafii w Tucholi, Czersku, Świeciu i Chwaszczynie. Niewątpliwie wpływ na jego formację wywarła znajomość z ks. Józefem Wryczą, którego spotkał na początku swojej kapłańskiej drogi. We wszystkich tych miejscach został zapamiętany jako kapłan o wielkim i otwartym sercu, którego dewizą było „być, a nie mieć”.

W 1971 r. wyjechał na misje do Zambii, objął parafię w stolicy Lusace. Był również kapelanem więziennym i szpitalnym oraz sekretarzem arcybiskupa Milingo. Po jedenastu latach pracy misyjnej wrócił do kraju i w grudniu 1982 r. objął parafię NMP Wspomożycielki Wiernych w Lipinkach. W tym trudnym czasie stanu wojennego prowadził msze św. za ojczyznę, w których uczestniczyło wiele osób. Przez trzydzieści lat odprawiał polowe msze święte na obozach harcerskich odbywających się co roku w okolicznych lasach.

Po przejściu na emeryturę, pozostał w parafii, gorliwie wypełniając swoje kapłańskie posługiwanie oraz żyjąc sprawami ojczyzny, aż do ostatniego dnia swego życia.

do góry