Nawigacja

Aktualności

Pożegnanie Alicji Kowalczyk, działaczki TKZ „Solidarności” w Stoczni Gdańskiej, uczestniczki strajku w czasie Grudnia’70

W uroczystości pogrzebowej uczestniczyła delegacja IPN Gdańsk na czele z dyrektorem prof. Mirosławem Golonem.

Z zachowaniem obostrzeń sanitarnych 25 listopada na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie odbył się uroczysty pogrzeb Alicji Kowalczyk, działaczki TKZ „Solidarności” w Stoczni Gdańskiej, uczestniczki strajku w czasie Grudnia’70. Mszy św. przewodniczył bp Zbigniew Zieliński. Hierarcha w homilii zarysował sylwetkę bohaterskiej działaczki „Solidarności”. Zmarłą wspominali także Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarnoość” oraz wicewojewoda pomorski Marian Łuczyk.

W sierpniu 2020 r. Alicja Kowalczyk została odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności, ale ze względu na stan zdrowia nie odebrała odznaczenia. W dniu pogrzebu delegacja IPN Gdańsk na czele z prof. Mirosławem Golonem i dr. Arkadiuszem Kazańskim wręczyła odznaczenie rodzinie zmarłej.

  • Pogrzeb Alicji Kowalczyk
  • Pogrzeb Alicji Kowalczyk
  • Pogrzeb Alicji Kowalczyk
  • Pogrzeb Alicji Kowalczyk
  • Pogrzeb Alicji Kowalczyk
  • Pogrzeb Alicji Kowalczyk
  • Pogrzeb Alicji Kowalczyk
  • Pogrzeb Alicji Kowalczyk

Alicja Kowalczyk, ur. 13 XI 1927 w Dęblinie, ukończyła LO im. Królowej Jadwigi w Siedlcach (1947). 1964-1968 studentka Politechniki Gdańskiej, Wydz. Budowy Okrętów.

XI 1947 – X 1949 zatrudniona w Wydz. Komunikacji Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, II 1950 – IV 1952 w Ekspozyturze Wojewódzkiej przedsiębiorstwa Dom Książki, V 1952 – III 1960 kreślarz na Politechnice Gdańskiej, V 1960 – II 1968 w Centralnym Biurze Konstrukcji Okrętowych, III 1968 – V 1982 technolog w Dziale Modernizacji i Rozbudowy Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

W XII 1970 uczestniczka strajku w SG, pisała postulaty KS i rozprowadzała je na wydziałach SG.

W VIII 1980 uczestniczka strajku w SG, od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w SG, współzałożycielka Komisji Wydziałowej w Szefostwie Ekonomicznym, następnie członek KZ. III 1981 - 13 XII 1981 na urlopie bezpłatnym, oddelegowana do pracy w Prezydium KZ (przewodnicząca Komisji Socjalno-Budżetowej).

13-16 XII 1981 uczestniczka strajku w SG. 1982-1989 członek TKZ „S” SG, w zespole redakcyjnym pisma TKZ „Rozwaga i Solidarność” (m.in. przepisywanie i kolportaż); organizatorka konspiracyjnych kontaktów Polonii amerykańskiej z gdańską „S”.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

W sierpniu 2020 r. została odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności, ale ze względu na stan zdrowia nie odebrała odznaczenia.

Biogram oprac. dr Arkadiusz Kazański

do góry