Nawigacja

Aktualności

Już wkrótce w księgarniach IPN! Zapowiedzi wydawnicze IPN Gdańsk Delegatury IPN w Bydgoszczy

„Długo oczekiwane, niezwykle interesujące i ważne dla naszej historii, trzy nowe książki już wkrótce trafią do czytelników” – podkreśla prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN Gdańsk.

1) Piotr Abryszeński, Daniel Gucewicz, „Grudniowa kolęda. Kościół katolicki w Trójmieście wobec Grudnia '70”, Gdańsk–Warszawa 2020, 360 s., ISBN  978-83-8229-010-3. Publikacje gdańskiego oddziału IPN: tom 78                     

Książka stanowi pierwszą próbę kompleksowego przedstawienia reakcji Kościoła katolickiego na Grudzień'70 w Trójmieście. Opisano w niej również działania władz komunistycznych, które w obliczu kryzysu starały się wykorzystać autorytet duchowieństwa do własnych celów.

  • Piotr Abryszeński, Daniel Gucewicz, Grudniowa kolęda. Kościół katolicki w Trójmieście wobec Grudnia '70, Gdańsk–Warszawa 2020

2) „O wieś polską wolną, niezależną, samorządną. Od PSL do NSZZ RI „Solidarność” (1944–1989)”, red. Katarzyna Maniewska, Kamila Churska-Wołoszczak, Przemysław Wójtowicz, Bydgoszcz–Gdańsk–Warszawa 2020, 328 s., ISBN druk  978-83-8098-993-1, ISBN pdf 978-83-8098-994-8

Publikacja, przeznaczona dla szkół ponadpodstawowych, stanowi uzupełnienie nieobecnych w podręcznikach szkolnych informacji na temat antykomunistycznego oporu społecznego mieszkańców polskiej wsi w okresie 1944–1989.       

  • O wieś polską wolną, niezależną, samorządną. Od PSL do NSZZ RI „Solidarność” (1944–1989), red. Katarzyna Maniewska, Kamila Churska-Wołoszczak, Przemysław Wójtowicz, Bydgoszcz–Gdańsk–Warszawa 2020

3) Joanna Karbarz-Wilińska, „Dęby i burzany. Ukraińskie organizacje i partie związane z biskupem stanisławowskim Grzegorzem Chomyszynem (1925–1939)”, Gdańsk–Warszawa 2020, 308 s. ISBN 978-83-8229-025-7

Książka uzupełnia obecną w nauce polskiej lukę w zakresie opracowań dotyczących ukraińskiego nurtu chrześcijańskiego związanego z biskupem stanisławowskim Grzegorzem Chomyszynem. Ukazuje jego funkcjonowanie oraz zasięg oddziaływania w życiu politycznym Ukraińców. Prezentuje rolę, jaką w nim odegrał duchowny, a także działalność organizacji i partii chrześcijańskich, które wspierał. W książce przedstawiono m.in. proces powstawania tych ugrupowań oraz przybliżono ich oblicze ideowe.

  • Joanna Karbarz-Wilińska, Dęby i burzany. Ukraińskie organizacje i partie związane z biskupem stanisławowskim Grzegorzem Chomyszynem (1925–1939)

– Każda z trzech wymienionych wyżej nowych publikacji gdańskiego Oddziału IPN (wraz z Delegaturą IPN w Bydgoszczy) jest inna. Pierwsza to niezwykle ważny głos dwóch historyków młodego pokolenia z gdańskiego Oddziału IPN (dr Daniel Gucewicz oraz dr Piotr Abryszeński) w naukowej dyskusji i opisie wybranych aspektów Grudnia 1970 roku. W tym roku ta praca, która będzie miała kontynuację w postaci kolejnego tomu, który wydrukujemy za kilka miesięcy, bardzo dobrze wpisuje się w upamiętnienie wielkiej fali protestów społecznych w Polsce w latach 1970-1971 dokładnie w 50. rocznicę Grudnia’70 – mówi prof. Golon.

– Druga pozycja to adresowana przede wszystkim do uczniów, studentów i nauczycieli w masowym nakładzie, i docelowo w przyszłości także w formie elektronicznej, trzyczęściowa praca o niezwykłej historii polskiej wsi w okresie dotkliwych dla niej rządów komunistycznych. To właśnie ludność wiejska była ofiarą najbardziej masowych szykan i represji, także wielkich krzywd natury ekonomicznej, na nieprawdopodobną skalę rozbudowanych szczególnie w okresie stalinowskim. To także wieś stała się jednym z najważniejszych fundamentów, obok Kościoła katolickiego, polskiego antykomunizmu czasów PRL. Trudno bez polskiej wsi wyobrazić sobie zwycięską dekadę Solidarności. Warto podkreślić, że nie bez powodu jest to praca trójki młodych historyków z bydgoskiej Delegatury IPN (dr Katarzyna Maniewska, dr Kamila Churska-Wołoszczak, dr Przemysław Wójtowicz). To właśnie Bydgoszcz w czasach Solidarności stała się jednym z najważniejszych w Polsce ośrodków aktywności politycznej polskich rolników – dodaje.

– Trzecia pozycja, która wkrótce trafi do rąk czytelników przeniesie nas na południowo-wschodnie rubieże II Rzeczypospolitej w pierwsze dekady XX wieku, ze strasznym czasem II wojny światowej. Sylwetka bardzo mało znanego, a naprawdę ogromnie zasłużonego greckokatolickiego biskupa stanisławowskiego Grzegorza Chomyszyna (1867 Hadykońkowice k. Husiatyna – 1945 r., więzienie NKWD w Kijowie), warta jest jak najszerszego rozpropagowania. Był to bowiem niezwykle mądry i dobry kapłan, męczennik, błogosławiony Kościoła katolickiego, co istotne błogosławiony przez Jana Pawła II podczas niezwykłej papieskiej pielgrzymki do Lwowa w czerwcu 2001 roku. Ta publikowana wersja rozprawy doktorskiej Joanny Karbarz-Wilińskiej na pewno zainteresuje każdego pasjonata dziejów tego pięknego regionu dawnej Rzeczypospolitej, relacji polsko-ukraińskich w I połowie XX wieku oraz historii sowieckich represji wobec obywateli polskich w czasie II wojny – zachęca dyrektor IPN Gdańsk.

–  Pomimo utrudnień związanych z epidemią, nasze księgarnie działają w wyznaczone dni tygodnia, cały czas funkcjonuje też warszawska księgarnia internetowa IPN. Co istotne przygotowywana jest szeroka akcja prezentacji w Internecie wszystkich nowych książek wydawnictwa IPN, w sytuacji gdy spotkania bezpośrednie z czytelnikami są niemożliwe lub bardzo ograniczone – podsumowuje.

do góry