Nawigacja

Książki – Gdańsk

Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej w dokumentach

  • Okładka
    Okładka

Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej w dokumentach, wstęp i opracowanie Piotr Abryszeński i Daniel Gucewicz, Gdańsk–Warszawa 2018, 648 s., (Publikacje gdańskiego oddziału IPN: tom 66), ISBN 978-83-8098-381-6

Wydarzenia marcowe w Gdańsku pozostają w cieniu brutalnie stłumionej rewolty grudniowej i zwycięskiego strajku w sierpniu 1980 roku. W 1968 roku centrum protestów w Trójmieście stanowiła Politechnika Gdańska, największa uczelnia na Wybrzeżu. To jej studenci postanowili poprzeć protest swoich rówieśników z Warszawy i wyrazić swój sprzeciw wobec zakłamania prasy i brutalności milicji. Pociągnęli za sobą wielu innych młodych mieszkańców Trójmiasta. Punktem kulminacyjnym gdańskiego Marca okazały się największe w skali kraju zamieszki, do jakich doszło w rejonie Politechniki 15 marca 1968 roku. Uczestniczyło w nich 20 tysięcy osób. Niniejsza publikacja zawiera 283 dokumenty i jest efektem szerokiej kwerendy w archiwach i zbiorach prywatnych. Stanowi pierwszą próbę przedstawienia wydarzeń marcowych zperspektywy jednej uczelni.

Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Berendt, dr hab. Julian Kwiek

Nota o autorach:

Piotr Abryszeński (ur. 1987) – absolwent Wydziału Historycznego i Wydziału Nauk Społecznych (Instytut Politologii) Uniwersytetu Gdańskiego. Doktorant na Wydziale Historycznym UG. Pracownik Europejskiego Centrum Solidarności. Autor kilkunastu artykułów naukowych i popularnonaukowych poświęconych najnowszej historii Polski.

Daniel Gucewicz (ur. 1983) – absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk humanistycznych, pracownik Archiwum IPN w Gdańsku, uczestnik Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych 1944–1989”, autor m.in. książki Próba sił? Rok 1966 w Gdańsku. Milenium kontra Tysiąclecie (Gdańsk 2014).

 

Gdzie kupić publikacje:

Gdańsk

do góry