Nawigacja

Książki – Gdańsk

Sądownictwo w Marynarce Wojennej w latach 1945–1955

  • Okładka
    Okładka

Helena Kowalska, Sądownictwo w Marynarce Wojennej w latach 1945–1955, Gdańsk – Warszawa 2017, 344 s. + 8 s. wkł. zdj., ISBN 978-83-8098-260-4

Książka ukazuje strukturę, obsadę personalną oraz działanie sądownictwa Marynarki Wojennej w latach 1945–1955, począwszy od powstania Wojskowego Sądu Marynarskiego w Gdańsku jako pierwszego sądu wojskowego na Pomorzu Gdańskim i Szczecińskim, powołanego przez władze komunistyczne. Jego kontynuatorem był Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni, którego głównym celem było prowadzenie walki z „wrogiem klasowym”. Należał on do najbardziej represyjnych narzędzi terroru, czego dowodzi analiza jego orzecznictwa, w tym szczególnie wyroków śmierci, które zapadły w sprawach politycznych. W publikacji przedstawiono również wpływ organów informacji wojskowej na politykę karną sądownictwa Marynarki Wojennej. Książka uzupełnia obraz działania aparatu represji na terenie Pomorza Gdańskiego.

 

Gdzie kupić publikacje:

Gdańsk

do góry