Nawigacja

Książki – Gdańsk

Propaganda radiowa na Pomorzu i Kujawach. Rozgłośnia Polskiego Radia w Bydgoszczy w systemie indoktrynacji społeczeństwa w latach 1945–1956

  • Propaganda radiowa na Pomorzu i Kujawach
    Propaganda radiowa na Pomorzu i Kujawach

Marek Rzepa, Propaganda radiowa na Pomorzu i Kujawach. Rozgłośnia Polskiego Radia w Bydgoszczy w systemie indoktrynacji społeczeństwa w latach 1945–1956, Bydgoszcz–Gdańsk 2016, 300 s. + 16 s. wkł. zdj., seria oddz. t. 53.

Termin „propaganda” upowszechnił się na początku XX w. w związku z rozwojem demokracji parlamentarnej i nasileniem walki wyborczej. W PRL-u często utożsamiano go z polityką informacyjną państwa. Nadawcą odpowiednio przygotowanych informacji była władza, pośrednikiem („pasem transmisyjnym”) – środki przekazu, a odbiorcą– społeczeństwo. Ważny element systemu medialnego stanowiło Polskie Radio – do 1989 r. zarządzane przez Dyrekcję Naczelną całkowicie podporządkowaną władzom partyjnym i państwowym.

Od 1944 r. Polskie Radio uczestniczyło w indoktrynacji społeczeństwa, uprawiając mniej lub bardziej natarczywą propagandę. Osłabła ona w okresie przełomu 1956 r., ale radio wciąż pozostawało ważnym instrumentem propagandowego oddziaływania na społeczeństwo. W publikacji przedstawiono ten najmniej znany i często pomijany aspekt działalności Polskiego Radia na przykładzie rozgłośni regionalnej w Bydgoszczy. Wykorzystano m.in. audycje z Archiwum Dokumentów Fonicznych Polskiego Radia Pomorza i Kujaw, dostępne od 2009 r. na portalu: https://archiwum.radiopik.pl.

***

Marek Rzepa – doktor nauk humanistycznych, absolwent Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pracownik Polskiego Radia Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy. Autor audycji, reżyser słuchowisk, realizator dźwięku. Współtwórca i kierownik Archiwum Dokumentów Fonicznych Polskiego Radia PiK i portalu internetowego (Nagroda Marszałka za promocję województwa). Autor wielu publikacji i prezentacji poświęconych mediom, szczególnie regionalnym, m.in. współautor i współredaktor publikacji Polskie Radio na Pomorzu i Kujawach 1935–2005 (Bydgoszcz 2005). Odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi i odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

Publikacja jest 53 tomem wydanym w ramach oddziałowej serii wydawniczej gdańskiego oddziału IPN.

 

Gdzie kupić publikacje:

Gdańsk

do góry