Nawigacja

Konferencje naukowe

Konferencja naukowa „Tajna Organizacja Wojskowa «Gryf Pomorski» – fenomen polskiej konspiracji niepodległościowej” – Gdańsk, 5 kwietnia 2019

W tematykę konferencji wprowadził prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN Gdańsk.

W siedzibie IPN Gdańsk 5 kwietnia odbyła się konferencja naukowa pt. „Tajna Organizacja Wojskowa Gryf Pomorski – fenomen polskiej konspiracji niepodległościowej”.

W tematykę konferencji wprowadził prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN Gdańsk.

– Rocznica wybuchu II wojny światowej jest najważniejszą z tegorocznych rocznic. W ponad 1050-letniej historii naszego państwa, żadne z wydarzeń nie miało takiej rangi i takiego znaczenia jak II wojna światowa. Chodzi przede wszystkim o jej znaczenie pod względem konsekwencji – ogromny bilans ofiar oraz wielkie straty dorobku materialnego – rozpoczął.

– Ranga II wojny światowej jest tak wielka, że wszystkie tego typu wydarzenia – jak to dzisiejsze upamiętnienie jednej z regionalnych organizacji konspiracyjnych, wpisują się i wzmacniają te rocznicowe obchody. Niestety nieustannie musimy toczyć bój międzynarodowy z fałszywym obrazem Polski, który od kilkudziesięciu lat konsekwentnie jest budowany – dodał.

Licznie przybyłych gości oraz prelegentów przywitał Roman Dambek, prezes Zarządu Kaszubsko-Kociewskiego Stowarzyszenia im. Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski. Rozpoczęcie obrad poprzedziło odczytanie listu wystosowanego przez Wojewodę Pomorskiego Dariusza Drelicha. Wśród słuchaczy konferencyjnych wystąpień nie zabrakło samorządowców, polityków, naukowców.

IPN Gdańsk reprezentowali prof. Piotr Niwiński, który wygłosił referat „Tajna Organizacja Wojskowa Gryf Pomorski – zarys działalności”, dr Tomasz Ceran, który przedstawił zagadnienie Zbrodni Pomorskiej oraz Piotr Szubarczyk, który zaprezentował referat pt. „Młode twarze Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski na przykładzie Huberta Landowskiego”.

do góry