Nawigacja

Konferencje naukowe

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Konferencja naukowa „»Konformiści czy przestępcy w togach?« Sędziowie i prokuratorzy utrwalający reżim komunistyczny” – Gdańsk, 19 kwietnia 2018»

My sędziowie nie od Boga, co prawda dowodów nie ma, ale KS-a dać trzeba
– Teofil Karczmarz - sędzia Sądu Najwyższego)

Sprawa jest polityczna i jako taka musi być rozpatrywana w aspekcie politycznym, a dopiero na drugim miejscu – prawnym
– Tadeusz Rink- sędzia Sądu Najwyższego)

 

Miejsce i czas konferencji: Gdańsk – Muzeum II Wojny Światowej (pl. W. Bartoszewskiego 1), 19 kwiecień 2018 r. (czwartek)
Cel konferencji:  przybliżenie sylwetek oraz karier zawodowych wybranych sędziów i prokuratorów, którzy uczestniczyli w utrwalaniu reżimu komunistycznego w regionie gdańskim.

 

 1. Przywitanie przybyłych gości. Słowo wstępne przedstawicieli organizatorów – Prokuratora Regionalnego w Gdańsku – Andrzeja Golca ; Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku – prof. dr hab. Mirosława Golona ;  Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej – dr Karola Nawrockiego oraz prokuratora Jacka Skały – Przewodniczącego Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP  
  (godz. 09.30 – 10.00)
 2. dr hab. prof. Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni Piotr Semków – „Polityka ponad prawem. Model relacji organów wymiaru sprawiedliwości w procesie karnym Polski Ludowej.”
  (godz. 10.00 – 10.30)
 3. prokurator Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Oddział w Gdańsku, Delegatura w Bydgoszczy)  Mieczysław Góra – „Problematyka pojęcia zbrodni sądowej. Kwestia odpowiedzialności karnej za zbrodnie sądowe  prokuratorów i sędziów na gruncie prawa polskiego.” 
  (godz. 10.30 – 11.00)
 4. dr Helena Kowalska  –  „Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni. Wybrane sylwetki i kariery sędziów, którzy dopuścili się „zbrodni sądowych.”
  (godz. 11.00 – 11.30)
 5. dr Dariusz Burczyk (pracownik IPN Oddział w Gdańsku) – „Wpływ struktur Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na sędziów i prokuratorów Wojskowego Sądu Rejonowego oraz Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Gdańsku.
  (godz. 11.30 – 12.00)
 6. przerwa kawowa (godz. 12.05 – 12.30)
 7. dr  Marek Szymaniak (kierownik Działu Naukowego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku) - „Kary śmierci orzekane przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy.”
  (godz. 12.30 – 13.00)
 8. dr Daniel Czerwiński (pracownik IPN Oddział w Gdańsku) – „Przed czerwoną temidą – rola funkcjonariuszy urzędów bezpieczeństwa w kształtowaniu orzeczeń sądów regionu gdańskiego”.
  (godz. 13.00 – 13.30)
 9. mgr Krzysztof Filip (pracownik IPN Oddział w Gdańsku) –  „Postępowania prokuratorskie prowadzone wobec funkcjonariuszy Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego - rzeczywista próba prawnokarnej oceny zbrodni komunistycznych czy pozorowane działania śledcze w kontekście działalności Samodzielnego Rejonu ds. Funkcjonariuszy Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku w latach 1955-1957?”
  (godz. 13.30 – 13.45)
 10. dr hab. prof. Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu Bogusław Kopka, „Kadry w wymiarze sprawiedliwości PRL  -  rozliczenia i wymiana kadr na fali odwilży październikowej 1956 r.”  
  (godz. 13.45 – 14.15)
 11. Niezłomni świadkowie historii :
  – prokurator Marek Rewers –  sylwetkę prokuratora przedstawi moderator konferencji Paweł Fabisiak  (prokurator delegowany do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku)
 12. Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów i uczestników.
 13. Zakończenie konferencji około godz. 15.30.

 

Organizatorzy:

Wstęp wolny. Zapraszamy.

 

do góry