Forum Pamięci. 9. Seminarium polskich muzeów martyrologicznych – Sztutowo, 5–6 września 2018

Spotkanie organizuje Muzeum Stutthof we współpracy z Miejscem Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau. Uczestniczą w nim przedstawiciele polskich i zagranicznych miejsc pamięci i instytucji zajmujących się tematyką II wojny światowej.

Wielkie i niezwykle ważne wydarzenie muzealne w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – konferencja World Battlefield Museums Forum – 4-6 września 2019

Obchody 38. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych w woj. kujawsko-pomorskim, 24 sierpnia – 9 września 2018

W uroczystościach uczestniczą przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku.