Przejazd historyczny „Śladami Sierpnia '80” – Gdańsk-Gdynia, 29–30 sierpnia 2018

Obchody 38. rocznicy Sierpnia ’80 oraz 30. rocznicy strajków z maja i sierpnia 1988 roku – Gdańsk–Gdynia, 29–31 sierpnia

Obchody 38. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych – Elbląg, 29 sierpnia 2018

Obchody 38. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych w woj. kujawsko-pomorskim, 24 sierpnia – 9 września 2018