Przejazd historyczny „Śladami Sierpnia '80” – Gdańsk-Gdynia, 29–30 sierpnia 2018

Po miejscach na co dzień niedostępnych dla zwiedzających oprowadzali Arkadiusz Kazański z IPN Gdańsk oraz bohaterowie wydarzeń sprzed 38 lat.

Obchody 38. rocznicy Sierpnia ’80 oraz 30. rocznicy strajków z maja i sierpnia 1988 roku – Gdańsk–Gdynia, 29–31 sierpnia

W uroczystościach uczestniczył dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Obchody 38. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych – Elbląg, 29 sierpnia 2018

W uroczystości uczestniczył prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN Oddział w Gdańsku.

Obchody 38. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych w woj. kujawsko-pomorskim, 24 sierpnia – 9 września 2018

W uroczystościach uczestniczą przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku.